مشخصات آزمون میزان نظارت پذیری معلمان،کارکنان و مدیران :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

نظارت و کنترل بر روی فعالیت های کارکنان و مدیران از جمله وظایف مهم سازمان است که میزان پیشرفت در جهت هدف‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و باعث تشخیص به موقع انحرافات و انجام اقدامات اصلاحی یا تغییرات در رفتار کارمندان می‌شود.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید نظارت‌پذیر هستید و آیا از رهنمودهای نظارت و راهنمائی تعلیماتی در اصلاح امور استفاده می‌کنید یا خیر. در پایان آزمون از وضعیت نگرش خود نسبت به نظارت مطلع می‌شوید.

به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک در جهت بهبود نظارت‌پذیری شماست