مشخصات آزمون میزان مهارت انسانی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

مهارت‌های انسانی از ضروری‌ترین دانش‌ها برای هدایت یک سازمان است که شاید مهمترین مهارت برای مدیران و کارکنان در سازمان‌ها بشمار آید.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا از مهارت روابط انسانی برخوردار هستید و تا چه اندازه در بُعد روابط انسانی انعطاف‌پذیر هستید. با انجام این آزمون به پاسخ چنین سوال‌هایی در مورد روابط انسانی خود می‌رسید:
آیا نگرش مثبتی نسبت به خود و دیگران دارید؟
آیا فردی اجتماعی و گروه‌گرا هستید؟
توانمندی کار در گروه در شما به چه میزان است؟ و سوالات دیگری از این قبیل...
به هر یک از موارد مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت و وضعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، اصلاح و دادن رهنمودهایی در جهت بهبود مهارت روابط انسانی شماست.