مشخصات آزمون کلیفتون (100 سوالی) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

 

تست کلیفتون به افرادی که می‌خواهند استعداد خود را پیدا کنند و در جست‌وجو روش‌های استعدادیابی هستند کمک می‌کند تا استعداد خود را شناسایی کنند.
کشف استعداد در زندگی افراد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افرادی که استعداد خود را کشف نکرده‌اند انگیزه‌ای برای کار ندارند و معمولا بی‌حال و کسل هستند؛ کارهای جدید را دیر یاد می‌گیرند و آن‌ها را دیر انجام می‌دهند؛ کارهای خود را به خوبی مدیریت نمی‌کنند؛ برای رسیدن به اهداف خود ثبات ندارند و با هر بهانه‌ای می‌خواهند از کار فرار کنند. این افراد اگر استعداد خود را به درستی کشف کنند، از انجام کارهای خود لذت می‌برند و به اهداف خود می‌رسند. تست کلیفتون یکی از تست های استعدادیابی است که می‌تواند به این دسته از افراد کمک کند.