تست خلاقيت سنج میلن جر (CREE)

145 سوال

30 دقیقه

تفسیر دارد

0 رایگان

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

پرسشنامه CREE يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي‌تواند برای شناسايی خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود. در اين آزمون 145 سوال وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودنی درباره خود او مطرح می‌سازد، اگر جواب آزمونی «بلی» باشد در پاسخنامه گزینه (بلی) را انتخاب می‌کند و اگر جوابش «خير» باشد، گزینه «خير» و اگر نسبت به آن سوال بی تفاوت باشد يا جوابش نامعلوم باشد گزینه (نمی دانم) را انتخاب می‌کند. نمره فرد برابر تعداد دفعاتی است كه جواب های او درست منطبق با جواب هايی است كه افراد خلاق پاسخ می‌دهند.