پشتیبانی تست‌شو

تست خلاقيت سنج میلن جر (CREE)

105

نمره شما از این آزمون

خيلي پايين پايين متوسط بالا خيلي بالا
20-29 30-39 40-60 61-70 71-80

ویژگی‌های شخصیتی افراد خلاق

افراد خلاق قطعا کار منظم و سیستماتیک را دوست ندارد، اغلب با مردم حوصله شان سر می‌رود ، روز تولدشان را فراموش می‌کنند، بی قار و ناآرام هستند، از گوش دادن به سخنرانی‌ها رنج می‌برد احساس تمیل به پیشنهادات سلطه گرانه دارند.

اما از گرد‌همایی‌های اجتماعی متوالی نه لذت می‌برند و نه ناراحت می شوند کلام گویایی دارند و دوست دارند عقایدشان را بر بر دیگران بیان کنند. زیاد مطالعه می کنند البته نه برای حل مشکلات شان، رویکرد نظری آنها نسبت به مشکلات بهتر از طبقه متوسط است. تمایلات هنری مشخصی دارند، وقت زیادی را بیرون از منزل سپری نمی‌کنند. پیوسته با علایق هنری‌شان هستند.در واقع امکان دارد در بیش از یک زمینه خلاق باشند. باور ندارند که فشار زندگی در آینده درد سری برای آنها درست کند، و در حقیقت بهترین ایده‌های آنها وقتی زیر فشار هستند، ساخته می‌شوند.

تست خلاقيت سنج میلن جر (CREE)