مشخصات آزمون میزان استاندارد گرایی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

استاندارد یعنی ضابطه، معیار، شاخص، میزان، مقیاس، قانون و اصل و … در این مورد هر امری که طبق اصول معین، منظم و مرتبی اجرا شود در اصطلاح می‌گویند استاندارد است.

این آزمون به منظور سنجش میزان استانداردگرایی مدیران و کارکنان به کار می‌رود و به شما کمک می‌کند که بدانید تا چه میزان از تفکر و ذهنیت استانداردگرا برخوردار هستید و اینکه آیا نسبت به استانداردهای تعیین شده تعهدی دارید و آن‌ها را رعایت می‌کنید یا خیر.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک به اصلاح و بهبود مهارت شنود مؤثر شماست.