مشخصات تست کلیفتون(217 سوالی) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

آزمون کلیفتون 34 استعداد را در 4 حوزه دسته‌بندی می کند. این حوزه ها عبارتند از تفکر استراتژیک، ارتباطی و ساخت روابط، نفوذ و تأثیرگذاری و اجرایی است که به حوزه‌های توانمندی معروف هستند. او معتقد است در تمامی تیم ها و گروه های کاری و غیرکاری، سازمان ها و هر اجتماع انسانی که در راستای هدفی خاص گرد هم آمده اند، اعضا باید توانمندی های در راستای این 4 حوزه داشته باشند تا کارایی آنها بیشترین حد ممکن را داشته باشد.
۴ حوزه توانمندی کلیفتون:
تفکر استراتژیک (Strategic Thinking): توانمندی‌های این دسته پاسخ به این سوال است که ”چطور اطلاعات رو از موقعیتهای مختلف دریافت، بررسی و آنالیز می‌کنید؟“ در زمان تصمیمگیری افرادی با این تم توانمندی بهترین عملکرد رو دارند و در تیم کمک می‌کنند که افراد روی هدف تیم متمرکز باشند. این افراد تیم رو به سمت آینده هدایت می‌کنند.

 

تست کلیفتون گالوپ

 

ساخت روابط (Relationship Building): توانمندی‌های این دسته پاسخ به این سوال است که ”شما چطور روابطی قوی و محکم ایجاد می‌کنید و آنها را پرورش می‌دهید؟“ این ویژگی‌ها به افراد کمک می‌کنند که تیم رو در کنار هم نگه دارند و به همکاری و تعامل افراد کمک کنند.

 

تست گالوپ

 

نفوذ (Influencing): توانمندی‌های این دسته پاسخ به این سوال است که ”شما چطور دیگران رو تحت تاثیر قرار می‌دید؟" وقتی گروه نیاز به فروش ایدههایش در داخل و یا خارج از سازمان دارد، افرادی که تم‌های توانمندی‌شان جزو این دسته هست، می‌توانند از این توانایی‌ها برای متقاعد کردن دیگران بهره ببرند.

 

آزمون کلیفتون

 

اجرایی (Executing): توانمندی‌های این دسته پاسخ به این سوال است که ”شما چطور باعث می‌شوید ایدهها به واقعیت تبدیل شوند؟“ وقتی گروه نیاز به اجرای یک راه حل دارد، افرادی که تم‌های توانمندی‌شان جزو این دسته هست، وارد عمل می‌شوند، در واقع این افراد می‌توانند برای تحقق اهداف خستگی‌ناپذیر کار کنند.

 

تست توانمندی کلیفتون (گالوپ)

 

گزارش آزمون بر اساس پاسخ شما به سؤالات آزمون استعدادیابی نقاط قوت کلیفتون بوده و به شما کمک می کند که امتیاز و رتبه خود را در بین 34 استعداد شناخته و بررسی کنید.