مشخصات آزمون میزان کیفیت‌گرایی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

یکی از تعاریف کیفیت عبارتست از مطابقت با شرایط مطلوب و موردانتظار مشتری. به طور کلی در تعریف مفهوم کیفیت می‌توان گفت مجموعه ویژگی‌هایی از قبیل استانداردبودن، بی‌عیب و نقص بودن، ترکیب مناسب و باقواره بودن، دوام و پایداری مطلوب، اثرات سازنده و … یک کالا یا خدمات که به آن توانایی می‌دهد تا بتواند نیازهای بیان شده از قبیل رضایت مشتری و … را تامین کند. آنچه در کیفیت مهم است استقرار تفکر کیفیت گرا به عنوان یک امر راهبردی در سازمان است.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا از تفکر کیفیت‌گرا برخوردار هستید و آیا ارباب رجوع و مشتریان برایتان دارای اهمیت است یا نه. نتیجه این آزمون به شما می‌گوید که آیا در جهت حفظ کیفیت‌های موجود در سازمان حرکت می‌کنید. در صورتی که نمرات کمی در این آزمون کسب کنید، برای ایجاد و تقویت تفکر کیفیت‌گرا نیاز جدی به کار دارید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک در جهت بهبود کیفیت‌گرایی شماست.