مشخصات پرسشنامه فرسودگی شغلی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

فرسودگی شغلی

محیط زندگی انسان شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی می باشد که هرکدام به نوبه ی خود سلامت فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از عواملی که ایجاد کننده ی استرس و تنش در فرد است،محیط کار وی می باشد که به تنهایی میتواند  تمامی حیطه های زندگی او را تحت شعاع قرار دهد. بیشترین زمان هر فرد در شبانه روز در محیط کارش سپری می گردد، از این روست که سلامت محیط کرد بر روی سلامت فرد نقش بسزایی دارد.
پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

هر وقت در محیط شغلی،  فعاليت ها در حد توانائي کارکنان باشد و کار در جوی  مناسب و طبیعی  انجام پذیرد، خستگي بوجود آمده کاملا  طبيعي است که عموما با استراحت رفع مي گردد.  در واقع خستگي عادي فيزيولوژيک و جسمانی  قابل جبران است اما گاهی ممکن است که فرد به دلیل کارهای یکنواخت و کسل کننده،محیط کاری نامناسب و جو متشنج بوجود بیاید و با گذشت زمان  حالت هایی مانند خستگی افراطی، مشکلات روحی و روانی، اختلال خواب و ... در فرد ایجاد شود  که در صورت عدم درمان، چنین حالت هایی در فرد وخیم تر شده و به سلامت جسمی و روحی اش ضربه ی مهلکی می زند. امروزه دربسياري از سازمانها،فشارهاي عصبي و رواني زیادی محیط شغلی را فرا گرفته است که یکی از پیامد های خطرناک این عوامل پديده ي به نام  فرسودگي شغلي است.
فرسودگی شغلی