بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

254

نمره شما از این آزمون از 364 امتیاز

هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد فرسودگی شغلی شما نیز بیشتر است
دانلود PDF