مشخصات تست شیوه فرزند پروری والدین :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

منظور از پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین چیست؟

شیوه های فرزند پروری | مشکلات رفتاری کودکان

 

زندگی خانوادگی نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد. خانواده، اولین و مهم ترین بافت احتماعی را برای رشد انسان فراهم می‌سازد. در جریان رشد طبیعی هر کودک یک رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریباً همه کودکان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می‌شوند و استرس و تعارضی که به دنبال می‌آید، می‌تواند به مشکلات رفتاری_عاطفی و یادگیری در آن‌ها بینجامد. اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فرد اعضای خانواده به ویژه والدین می‌باشد؛ به عبارت دیگر وجود مشکلات رفتاری کودک به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است و با روش های تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد.

منظور از شیوه های فرزند پروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می‌گیرند و بیانگر نگرش هایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیار ها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند ولی باید پذیرفت که رفتار های فرزندپروری به واسطه فرهنگ، نژاد و گروه های اقتصادی تغییر می‌کند. پرسشنامه فرزندپروری، آزمونی است برای که به شما می‌گوید که آیا برای فرزندان خود والدین خوبی هستید یا خیر.

 

پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند

والدین مستبد |  نظریه اقتدار والدین |  فرزند پروری

 

دیانا بامریند از دانشگاه کالیفرنیا در سال 1973 مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از شیوه های فرزندپروری والدین ، مشخص شد. وی ابتدا برای اجرای مطالعات خود ، پرسشنامه هایی را طراحی کرد که به نام خود او معروف شد. این ابزار اقتباسی است  از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند از سه الگوی آزادگذاری ، آمرانه ، و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ، ساخته شده است.

بامریند معتقد بود که یکی از نقش‌های اصلی والدین در زندگی کودک، اجتماعی کردن او با ارزش‌ها و انتظارات فرهنگشان است. با این حال، نحوه انجام این کار والدین بر اساس میزان کنترلی که آنها سعی می کنند بر فرزندان خود اعمال کنند، می تواند به طور چشمگیری متفاوت باشد. در اینجا به اختصار چند عملکرد از والدین مستبد را برای شما خاطر نشان می‌کنیم.

 

تنبیه به جای پاداش

تنبیه کودکان به جای پاداش آنها | رفتار فرزندان

 

رویکرد استبدادی کنترل کننده ترین سبک را نشان می دهد. والدین مستبد به جای ارزش گذاشتن بر خودکنترلی و آموزش مدیریت رفتارهای خود به کودکان، بر پایبندی به اقتدار تمرکز می کنند. والد مستبد به جای پاداش دادن به رفتار مثبت، فقط بازخوردی را در قالب تنبیه برای رفتار نادرست ارائه می کند. والدین مستبد قوانین زیادی دارند و حتی ممکن است تقریباً تمام جنبه های زندگی و رفتار فرزندانشان را در خانه و در جمع مدیریت کنند. علاوه بر این، آنها همچنین قوانین نانوشته زیادی دارند که انتظار می رود بچه ها از آنها پیروی کنند - حتی اگر بچه ها دستورالعمل های صریح کمی در مورد این "قوانین" دریافت کنند. در عوض، به سادگی از کودکان انتظار می رود که بدانند این قوانین وجود دارند و از آنها پیروی کنند.

 

بچه باید دیده شود نه شنیده

تشویق فرزندان

 

این والدین که غالباً سرد، گوشه گیر و خشن به نظر می رسند بیشتر به جای تشویق و تمجید بر سر فرزندانشان ناله می کنند یا فریاد می زنند. آنها نظم و انضباط را بر سرگرمی ارج می نهند و انتظار دارند که کودکان دیده شوند و شنیده نشوند.

 

تنبیه بدنی به جای برخورد منطقی