مشخصات آزمون توصیف جو سازمانی – مدرسه :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

توصیف جو سازمانی مدارس

ساختارهای سازمانی | تستشو

 

مدارس، مانند بسیاری از سازمان های دیگر، تمایل به پیروی از ساختارهای سازمانی استاندارد دارند. آنها یک سلسله مراتب مشخص و مرزهای مشخصی دارند که در مورد اینکه کدام کارمندان یا بخش ها مسئول وظایف مختلف درگیر در عملکرد مدرسه هستند. همانند کسب و کارها و سازمان های غیرانتفاعی، ساختار سازمانی یک مدرسه مشخص می کند که چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و چه کسی مسئول چه چیزی است. مدارس معمولاً دارای مدیرانی هستند که مسئولیت عملیات و نظارت کل مدرسه را بر عهده دارند و معلمان موضوعات مختلف بر اساس سطوح پایه یا حوزه های درسی دانشگاهی در تیم هایی تقسیم می شوند. آنها همچنین دارای کارکنان اداری و کارکنان پشتیبانی برای انجام وظایف مختلف لازم برای عملیات مدرسه هستند.

مدارس معمولاً دارای کارکنان پشتیبانی هستند که مسئول بخش‌های مختلف هستند که وظایف اساسی دارند. کارکنان دفتر مسئول رسیدگی به بازدیدکنندگان، تماس‌های دریافتی و وظایفی مانند حضور روزانه و همچنین رسیدگی به نیازهای معلمان و دانش‌آموزان از جمله این وظایف می‌باشد. کارگران کافه تریا برای دانش آموزان صبحانه و ناهار حاضر می‌کنند و کارگران سرایداری و تعمیر و نگهداری نیز بخشی جدایی ناپذیر اکثر مدارس هستند.

 

آزمون توصیف جو سازمانی مدارس

اقلیم سازمانی | ساختار سازمانی | تستشو

 

جو یا اقلیم سازمانی، اصطلاح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیر رسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است. ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می‌کند دارد و احساس او به سازمان بر حسب ابعادی مانند استقلال، ساختار سازمانی، پاداش، ملاحظه‌کاری ها، صمیمیت و حمایت و صراحت، تعریف دیگری از جو یا اقلیم سازمانی است. به طور کلی صاحب نظران هر کدام تعاریف متعددی از جو بیان شده داشته‌اند، ولی نکته ای که در اکثر تعاریف آنها مشترک است، آن است که جو سازمانی بر اساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می‌شود.

علاوه بر سازمان در سطح مدرسه، ساختار سازمانی یک مدرسه معمولاً شامل مدیران و سایر پرسنل است که در سطح ناحیه مدرسه کار می کنند. اغلب یک مدیر منطقه یا ناظر، مسئول کل سیستم مدرسه به همراه سایر پرسنل سطح ناحیه است. سرپرست و پرسنل ناحیه مدرسه معمولاً با هیئت مدیره مدرسه کار می کنند. سیستم های مدرسه معمولاً بخشی از یک گروه مدارس در سطح شهر یا استان هستند. بسیاری از کشورها همچنین دارای مدیران مدارس در سطح ملی نیز می‌باشند. ساختار سازمانی یک مدرسه به مکان آن و دولتی، خصوصی یا مستقل بودن آن بستگی دارد.

 

آزمون توصیف جو سازمانی مدارس چگونه عمل می‌کند؟

مقیاس لیکرت | تستشو

 

آزمون توصیف جو سازمانی مدارس بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است، به این صورت که هر آزمودنی باید یکی از پنج گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم را علامت بزند و شامل پنج بُعد زیر است : (1) رفتار مشمول، (2) رفتار ناکام، (3) رفتار صمیمی، (4) رفتار حمایتی، (5) رفتار دستوری.