مشخصات تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-II)

کوتچر |

 

منظور از افسردگی حالتی است که انسان به طور دراز مدت احساس سختی و ناراحتی می‌کند، پریشان حال و مضطرب است و زندگی را کسالت آور و دل تنگ‌کننده احساس میکند. وقتی انسان دچار افسردگی شده باشد، در رابطه با هیچ چیز ابداً قادر به احساس خشنودی، رغبت و لذت نیست. برای شخص افسرده شروع و انجام کارها بسیار سخت و مشکل بوده و خیلی زود خسته می‌شود، در گرفتن تصمیمات غالباً دچار مشکل می‌شود و در انجام اموری چون تحصیل کردن یا در خواندن تمرکز کافی را ندارد.

شخص مبتلا به افسردگی غالباً دچار مشکلات مربوط به خوابیدن است. بیدار شدن سحرگاهی برای او چیزی معمولی است، گاهی اوقات خوابیدن بیش از حد می‌تواند مربوط به افسردگی باشد. نداشتن اشتها و کم شدن وزن نیز با افسردگی در ارتباط است، ضمن آنکه افزایش بیش از حد اشتها نیز به افسردگی مربوط است.

افسردگی غالباً از وضعیتی شروع می‌شود که در آن تغییرات بسیار بزرگی در زندگی انسان اتفاق می‌افتد. یکی از عوامل افسردگی مربوط به وضعیتی می‌شود که شخص، ناگزیر می‌گردد که از افراد مهم یا مسائلی مهم و مربوط به زندگی خودش از قبیل کار و کاشانه صرف نظر کند. در پاره ای از اوقات افسردگی از وضعیتی شروع می‌شود که در آن باید از عهده انجام مسائل و موضوعات مبارزه طلب جدید و بزرگ برآید و احساس می‌شود که چاره ها و کاردانی ها کفایت نمیکند.

 

تست افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-II) چگونه عمل می‌کند؟

افسردگی نوجوانان

 

افسردگی نوجوانان در سال ۲۰۰۲ توسط کوتچر پس از اجرا به روی ۱۷۷۱۲ نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد. ابزارهای سنجش افسردگی در نوجوانان دارای محدودیت هایی است و در بسیاری از موارد دارای اعتبار و روایی مناسبی برای افراد نوجوانان نیستند. تست افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-II) از نوع خودگزارشی است که شامل ۱۱ عبارت است و آزمودنی باید به هر سؤال با توجه به مقدار همخوانی آن با حالات روحی خود گذشته پاسخ دهد.

تست افسردگی نوجوانان کوتچر (KADS-II) به شما و نوجوانتان کمک می‌کند که بیشتر با هم در ارتباط باشید و اولین قدم برای شناخت و پیشگیری از این بیماری خطرناک یعنی افسردگی است.