بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

24

نمره شما از این آزمون

هرچه نمره بدست آمده در این آزمون بیشتر باشد احتمال افسردگی در نوجوانان بیشتر است
دانلود PDF