مشخصات تست الگوهای سخت انضباطی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

 

الگوهای سخت انضباطی

 

پرسشنامه الگوهای سخت انضباطی توسط پیر موری و در سال 1997 ساختار سازی شده است این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس می باشد که یکی از خرده مقیاس ها مبوط به مادر و دیگری مربوط به پدر می باشد. در عین حال هردو خرده مقیاس از موارد مشترکی تشکیل شده اند. این پرسشنامه دارای 50 سوال میباشد که 25 سوال از آن مربوط به مادر و 25 سوال دیگر آن مربوط به پدر است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه بر اساس نوع رابطه ای داده می شود که کودک از زمان گذشته تا کنون با پدر و مادرش داشته است.