مشخصات آزمون میزان بینش علمی مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته است. بینش علمی در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏‌ها می‌‏باشد.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که بدانید آیا دارای بینش علمی هستید و از توانمندی‌ها و استعدادهای مختلف خود در جهت رشد علمی بهره می‌گیرید. نتایج این آزمون میزان روحیه علمی و بینش علمی و قدرت تجزیه و تحلیل شما را نشان می‌دهد.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک در جهت مطلوب نمودن بینش علمی شماست.