بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

امتیاز نشان می‌دهد که شما دارای بینش علمی هستید و از توانمندی‌ها و استعداد‌های مختلف خود در جهت رشد علمی بهره می‌گیرید، با مسائل و پدیده‌‌های مختلف علمی، اجتماعی و زندگی روزمره بطور غالب برخورد علمی دارید، کاربرد روش علمی را در حل مسائل کارساز می‌دانید، به تحقیق و پژوهش بعنوان یک کار زیربنایی اعتقاد دارید ولی گاهی اوقات از آن صرف نظر می‌کنید، غالبا وضع موجود را از نظر علمی و اجتماعی طبیعی تلقی نمی‌کنید، از تجربه آموزی استقبال می‌کنید، از اشتباه نمی‌هراسید ولی گاهی اوقات اشتباهات شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آینده نگر بوده و از تجربیات گذشته تا حدودی استفاده می‌کنید، از تعصب و پیشداوری دوری می‌کنید، سعه صدر علمی دارید، به یافته‌های علمی دیگران احترام می‌گذارید، کلی نگر هستید، برای کار علمی اطلاعات زیادی جمع آوری می‌کنید، کار گروهی را در مسائل علمی کارساز می‌دانید با کمی تفسیر، نظریات دیگران را تغییر و چیز‌های جدیدی نیز به آن‌‌ها اضافه می‌کنید، شک علمی مبنای تحقیقات علمی شما قرار می‌گیرد، ایده‌‌های جدیدی را تولید و پرورش ولی در کاربرد آن کمی مشکل دارید، دارای روحیه علمی هستید و بطور کلی فردی بیشتر انتقادگر و کمتر انتقادپذیر، خلاق، دارای روحیه تحقیقی، خود شکوفا، دارای ژرف نگری علمی بوده و به رشد حرف‌های خود اهمیت می‌دهید و دارای بینش علمی بوده و قدرت تجزیه و تحلیل شما نیز مطلوب است.

دانلود PDF