پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان بینش علمی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

162

از 180 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان بینش علمی مدیران و کارکنان 145-180

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که دارای بینش علمی قوی بوده و از توانمندی‌ها و استعداد‌های مختلف خود به خوبی در جهت رشد علمی استفاده می‌کنید

آزمون اندازه‌‌گیری میزان بینش علمی مدیران و کارکنان 145-180

1. با مسائل و پدیده‌های مختلف علمی، اجتماعی و حتی زندگی روزمره برخورد اصولی و علمی دارید، به کاربرد روش‌ها در حل مسائل بسیار پایبند هستید، به تحقیق و پژوهش بعنوان یک کار زیربنایی اعتقاد راسخ دارید، وضع موجود را از نظر علمی و اجتماعی طبیعی تلقی نمی‌کنید و دائما درصدد تغییر در آن هستید،

2. تجربه آموزی را ارزش می‌دانید. از اشتباه نمی‌هراسید، از گذشته برای آینده نگری استفاده می‌کنید، از تعصب و پیش داوری بطور جدی دوری می‌جوئید. سعه صدر علمی شما بالاست، به یافته‌های علمی دیگران احترام می‌گذارید، جهانی فکر کرده و ملی عمل می‌کنید، کار گروهی را در مسائل علمی بسیار سازنده می‌دانید،

3. به جای تفسیر نظریات دیگران آن‌ها را تغییر و چیز‌های جدید را تولید، پرورش و بکار می‌گیرید، دارای روحیه علمی بالایی هستید و بطور کلی فرد انعقادگر، انتقادپذیر، خلاق و نوآور، دارای روحیه تحقیقی و پژوهشی بالا، خود شکوفایی بالا، ژرف نگری علمی قوی بوده و به رشد حرفه‌ای خود توجه خاصی دارید و به جای حل مشکلات مسأله یاب هستید، آینده نگر و قدرت تحلیل شما بالاست.