آزمون میزان بینش علمی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

125

از 180 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان بینش علمی مدیران و کارکنان 110-145

امتیاز نشان می‌دهد که شما دارای بینش علمی هستید و از توانمندی‌ها و استعداد‌های مختلف خود در جهت رشد علمی بهره می‌گیرید،

آزمون اندازه‌‌گیری میزان بینش علمی مدیران و کارکنان 110-145

1. با مسائل و پدیده‌های مختلف علمی، اجتماعی و زندگی روزمره بطور غالب برخورد علمی دارید، کاربرد روش علمی را در حل مسائل کارآمد می‌دانید، به تحقیق و پژوهش بعنوان یک کار زیربنایی اعتقاد دارید ولی گاهی اوقات از آن صرف نظر می‌کنید، غالبا وضع موجود را از نظر علمی و اجتماعی طبیعی تلقی نمی‌کنید، از تجربه آموزی استقبال می‌کنید،

2. از اشتباه نمی‌هراسید ولی گاهی اوقات اشتباهات شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آینده‌نگر بوده و از تجربیات گذشته تا حدودی استفاده می‌کنید، از تعصب و پیشداوری دوری می‌کنید، سعه صدر علمی دارید، به یافته‌های علمی دیگران احترام می‌گذارید، کلی‌نگر هستید، برای کار علمی اطلاعات زیادی جمع آوری می‌کنید،

3. کار گروهی را در مسائل علمی کارآمد می‌دانید با کمی تفسیر، نظریات دیگران را تغییر و چیز‌های جدیدی نیز به آن‌ها اضافه می‌کنید، شک علمی مبنای تحقیقات علمی شما قرار می‌گیرد، ایده‌های جدیدی را تولید و پرورش می‌دهید ولی در کاربرد آن کمی مشکل دارید، دارای روحیه علمی هستید و بطور کلی فردی بیشتر انتقادگر و کمتر انتقادپذیر، خلاق، دارای روحیه تحقیقی، خود شکوفا، دارای ژرف‌نگری علمی بوده و به رشد حرفه‌ای خود اهمیت می‌دهید و دارای بینش علمی بوده و قدرت تجزیه و تحلیل شما نیز مطلوب است.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF