تست شخصیت‌شناسی MBTI از شناخته‌شده‌ترین تست‌های شخصیت‌شناسی است.

این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می‌دهد. تست شخصیت‌شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می‌شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم‌گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

...

هوش درون فردی

...

هوش بین فردی

...

توان سازگاری

...

کنترل استرس

...

خلق عمومی

مشخصات تست: