بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

ENFP برون‌گرا - شهودی - احساسی - ادراکی

N: به پنداره ها و امکانات توجه دارد.

F: با توجه به ارزش های شخصی تصمیم می گیرد.

NFها مهربان،گرم،صمیمی،آرمانگرا و بکر هستند.از سوی دیگر NFها، بیش از اندازه حساس،به شدت احساسی و عاطفی،داوری کننده،غیر عملی، غیر واقع بینانه و خود مدار هستند.
 NFها از شم و بصیرت خود برای شناخت بهتر خود و دیگران استفاده می کنند آنها برای تمامیت و شناخت خویش تلاش می نمایند.
 

 

NFها از دنیای ایده آل پنداره ای دارند و می خواهند این دنیای ایده آل را روی زمین ایجاد کنند.آنها که در نظر دیگران بسیار خوشبین می نمایند، برای ایده آلی که آن را حقیقی می پندارند تلاش می کنند.
آنها از کارهایی لذت می برند که به آنها امکان بدهد از خلاقیت و فردیت خود استفاده کنند.آنها صرفا به داشتن یک زندگی ساده راضی نیستند.
NFها دوست دارند از بصیرت خود برای سود رساندن به سایرین استفاده کنند.بسیاری از آنها سعی دارند به دیگران بگویند که از توانمندی های خود استفاده کنند.
آنها اغلب به نیازهای عاطفی دیگران حساس هستند و می خواهند به هر ترتیب که شده دیگران را  به حداکثر توانمندی های خود برسانند.
آنها دوست دارند در محیطی عاری از تضاد که در آن رشد و تحول شخصی و حرفه ای امکان پذیر باشد کار کنند.آنها به ارزش های شخصی خود بها می دهند و اگر دیگران ایده های آنها را نپذیرند ناراحت می شوند.کارکردن با کسانی که در مقام تایید آنها نباشندمی تواند کار دشواری باشد.آنها به هماهنگی بها می دهند.و در کار حل و فصل تضادها و اختلافات از مهارت فراوا بهره مندند.
NFها دوست دارند که به راه حل های جدید برسند انها به ایده های جدید توجه خاص مبذول می کنند.وقتی تازگی یک پروژه از بین می رود آنها از آن مکدر می شوند.آنها روش های استاندارد را دوست ندارند.از سرپرستی شدید و از نزدیک راضی نیستند.
NFها نظر موافقی به مقامات صاحب اختیار و اقتدار ندارند. NFها دلی مهربان و گرم دارند.با دیگران همدردی می کنند.ممکن است در زندگی و روان دیگران بیش از حد خودشان را درگیر کنند.آنها دوست دارند با شریک زندگی شان یک رابطه به شدت معنی دار داشته باشند.آنها دوست دارند با شریک زندگی خود درباره برنامه ها و هدف های مربوط به آینده حرف بزنند.بسیاری از NFها از اینکه ایده ها، رویاها،فلسفه،معنویت و روش های جدید دیدن اشیاء و امور را با دیگران در میان بگذارند لذت می برند.آنها در روابط خود با دیگران سرمایه گذاری فراوان می کنند.آنها پیوسته به نیازهای احساسی و عاطفی دیگرام بها می دهند و اگر حد و مرزی قایل نشوند کارشان به ناراحتی کشیده می شود.
NFها به خود شکوفایی فکر می کنند دنبال معنا در زندگی خود می گردند.دوست دارند احساسات خود را درک کنند و آنها را ابراز نمایند.
NFها به عنوان پدر و مادر احساس مسئولیت فراوانی می کنند دوست دارند فرزندان خود را در تلاش برای شناخت هویت خود یاری بدهند و می خواهند به آنها کمک کنند تا به هدف ها و ارزش ها ی خود برسند آنها مستمعین خوبی هستند و احساسات بچه ها را درک و تحمل می کنند. NFها فردیت فرزندانشان را تشویق می کنند.حتی اگر این فردیت آنها متفاوت از فردیت خود آنها باشد.
NFهایی که ترجیح ادراکی دارند(INFT،ENFP)اغلب سبک آرامی را در تربیت فرزندان خود دنبال می کنند.برای آنها تعیین حد و مرز کار دشواری است. NFهایی که دارای ترجیح داوری کننده هستند(INFJ،ENFJ) به عنوان پدر و مادر سازگارتر،دلسوزتر و قابل پیش بینی تر هستند حد و مرزههای آنها به دقت بیش تری ترسیم شده است.
NFهادر کودکی و در نوجوانی از تصور و تخیل فعالی برخوردارند.آنها کنجکاو و فعال هستند و اغلب به فعالیت های نو و مبتکرانه روی می آورند.اهل همکاری و تعاون هستند و دوست دارند که بزرگترها و سایر بچه ها آنها را تایید کنند و اگر احساس کنند که به درستی درک نمی شوند و یا اگر ارزش هایشان رعایت نشود ناراحت می شوند.
NFها با ترجیح برون گرا بودن (ENFP،ENFJ)،اهل معاشرت، و صحبت و گفتگو هستند. NFها با ترجیح درون گرایی(INFP،INFJ)محطاط تر و بیش تر در دنیای درون خود سیر می کنند.

چگونه با NFها کنار بیاییم

آنها از عشق و عاشقی استقبال می کنند از این رو برایشان کارت پستال بفرستید،از آنها تعریف کنید،در آغوششان بکشید و به آنها به اشکال مختلف مهر و عشق بورزید.

از آنها  به سبب عشق عمیقی که می توانند داشته باشند تشکر و قدردانی کنید.

به آنها اطمینان خاطر بدهید که اگر نه بگویند شما آنها را رد نمی کنید و یا از آنها عصبانی نمی شوید.

وقتی به آنها جواب می دهید مودب باشید. NFها از اینکه تایید نشوند ناراحت می شوند انتقاد از آنها می تواند به عزت نفس آنها لطمه بزند.

آنها را تشویق کنید که از روش های شخصی و خلاق خود پیروی کنند و اثر کارشان را در معرض دید جهانیان بگذارند.

از آنها  به خاطر تغییر روحیه شان انتقاد نکنید.

نیاز آنها را به ابراز کردن احساساتشان درک کنید.

چند توصیه به NFها

دنبال کارهایی بگردید که با ایده آل ها و علایق شما جور در بیایند.کاری بکنید که شما را به عنوان آنچه هستید ابراز کند.

هر حرف و نظری را شخصی نکنید و به دل نگیرید.

به خاطر داشته باشید که اشخاص انسان هستند و هر کس آمیخته ای از کیفیات خوب و بد است.

اجازه ندهید که انتظارات شما بیش از اندازه غیر واقع بینانه باشد.

مراقب سرزنش کردن دیگران باشید بیش از اندازه از آنها انتقاد نکنید.

بیش از اندازه در زندگی دیگران مداخله نکنید میان نیاز آنها و نیاز های خودتان تعادلی برقرار نمایید.

متوجه گرایش و علاقه خود برای فرافکن کردن کیفیات ایده آل به دیگران باشید.وقتی با شخص جدیدی ملاقات می کنید قبل از اینکه با او در رابطه شوید او را خوب بیازمایید و از او پرسش های عملی و معنی دار بکنید.

سعی نکیند بیش از اندازه یک دهنده باشید نه گفتن را بیاموزید.

مراقب باشید که دیگران بیش از اندازه به شما وابسته نشوند.

با حواس خود بیش تر ارتباط برقرار کنید.بیاموزید که با بدن و با طبیعت خود در ارتباط باشید.

بیاموزید که از لحظه حال لذت ببرید.از واقعیات روزانه زندگی لذت ببرید.

سعی کنید بیش تر عینی و منطقی باشید و به شکلی غیر شخصی نتایج انتخاب ها و اعمالتان را بررسی کنید.

به این توجه کنید که در واقع چه مطالبی انتقال پیدا می کنند.

دوستانی را بیابید که شما را درک کنند.به جاهایی بروید که NFهای بیش تری در آنجا وجود داشته باشند کلاس های روانشناسی ،ادبیات،هنر یا کلاس های معنوی مکان های مناسبی برای این کار هستند.

هدف های واقع بینانه ای را در نظر بگیرید تا وقتی به آنچه امید بسته اید جامعه عمل نپوشید،ناراحت نشوید.

به جنبه های منحصر به فرد خود بها بدهید.سعی کنید به خویشتن اصیل خود برسید.

ENFPبرون گرا ، شمی ، احساسی ، ادراکی

E: از دنیای بیرون انرژی می گیرد.
N: به پنداره ها و امکانات توجه دارد.
F: با توجه به ارزش های شخصی تصمیم می گیرد.
P:می خواهد مسایل باز و انعطاف پذیر باشند.
ENFP ها معاشرتی ، پویا و شاداب هستند و خود به خودی دارند.اغلب از خلق و خوی خوبی برخوردارند اشتیاق آنها به زندگی می تواند مسری باشد.
ENFP      ها از قوه تصور و تخیل فراوان برخوردارند و ذهنی فعال دارند.روحیه شان پیوسته در حال تغییر است.

ENFP ها در محل کار

بر رسیدگی به جزییات حتی در زمینه های مالی بی علاقه است.

دنبال تنوع و چالش هستند پیوسته در این فکر هستند که روش تخیلی را برای انجام دادن کارهایشان انتخاب کنند.

می توانند رهبرانی با جذبه و الهام بخش باشند آنها با انرژی و پشتکار خود به دیگران انگیزه می دهند.

دوست دارند با اشخاص خلاق و پر انرژی کار کنند.

برای آنها شروع کردن کار از تمام کردن آن اهمیت بیش تری دارد.

وقتی درگیر پروژه خود می شوند زمان و نیازهای جسمانی خود را فراموش می کنند.

می توانند روی پای خود بایستند و فکر کنند.

در بسیاری از زمینه ها با استعداد هستند اما در کم کردن حیطه توجه خود با دشواری روبه رو می شوند.

تحت تاثیر جزییات کلافه می شوندترجیح می دهند شخص دیگری به جزییات رسیدگی کند.

دوست دارند به سرعت خود کار کنند. می خواهند نظارت بر کار آنها کمترین مقدار ممکن باشد.

 

 مشاغل مناسب ENFP ها

بازیگر

مدیر بخش تبلیغات

هنرمند

روحانی

برنامه ریز همایش

مشاور

آموزش دهنده گروه های شرکتی

سرگرم کننده

کارفرما

مسئول خدمات غذایی و شخصی

مسئول سلامت کل نگر

متخصص توسعه منابع انسانی

طراح داخلی

 

روزنامه نگار

بازاریاب

متخصص رسانه ای

واسطه

سخنران الهام بخش

روان درمانگر

کارمند روابط عمومی

استخدام کننده

معلم دینی

مسئول فروش

مالک واحدهای تجاری کوچک

آموزگار

نویسندهENFP  ها و روابط

می توانند پیوسته در اندیشه محبت و دوستی باشند.
برایشان مهم است که دیگران در چه شرایطی قرار دارند.
می توانند بلافاصله با دیگران روابط موثر برقرار کنند.
توجه خود را به شخص دیگری جلب می کنند.می توانند کاری کنند که دیگران احساس کنند بی قید و شرط دوست داشتنی هستند.
همسر خود را آرمان سازی می کنند آنها همیشه درگیر و یا عاشق هستند.
برای آزادی و استقلال بهای فراوان قایلند.
دوست دارند احساسات خود را بیان کنند.
می خواهند خاص باشند مترصد دریافت تایید و تصدیق از کسانی هستند که برایشان مهم می باشند.
می توانند جذاب و جلب کننده باشند.
با دیگران با گرمی و محبت برخورد می کنند.
می توانند به شدت با پشتکار، مثبت و خوشبین باشد.

فراغت

ENFP  ها از اینکه داستان تعریف کنند لذت می برند.دوست دارند در کانون صحنه باشند و صحبت های معنی دار بکنند.دوست دارند در سمینارهای آموزش و کلاس هایی که اشخاص مختلف در آن شرکت می کنند حضور داشته باشند.
فعالیت های ساکت تر مانند کتاب خواندن، نوشتن و پروژه های خلاق جملگی لذت بخش هستند اما دوست ندارند این را به مدتی طولانی انجام دهند. ENFP  ها دوست دارند زندگی فعال توام با خود به خودی داشته باشند و تجربه های جدید بکنند.
 

چند توصیه به ENFP  ها

انرژی تان را با رفتن به جهات بیش از اندازه مختلف هدر ندهید.

محدودیت های خود را بشناسید و آنها را بپذیرید.

وقتی کاری ا شروع می کنید آن را تمام کنید و بعد به سر وقت برنامه های جدید بروید.

اجازه ندهید برنامه های اجتماعی مورد علاقه شما مانع از آن شوند که به کارهای کم تر خوشایند اما مهم بپردازند.

تعهدی بدهید که عملی باشد.

تمرین کنید و پروژه های بزرگ را به اجزاء کوچک تری تقسیم کنید و بعد همه تلاشتان را بکنید که کارتان انجام شود.

وقتی پروژه ای را شروع می کنید به این توجه کنید که به چه چیزهایی نیاز دارید

برای خودتان کار کنید زیرا ممکن است فرد گرا و سرکش باشید

از درگیر شدن در روابط جدید خودداری ورزید وقتی صرف کنید و دیگران را بشناسید.

به این توجه کنید که با حرفتان روی دیگران چه تاثیری برجای می گذارید.

تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده ، پیشنهاد کمک ندهید.

سریع ازدواج نکنید به خود فرصتی بدهید تا قدری مسن تر شوید.

به خلاقیت ها ، خوشبختی ، فردگرایی ، پشتکار ، خود به خودی ، ادراکی بودن ، کنجکاوی ،ابراز کننده بودن ، دوستانه بودن و سازگاری خود بها بدهید.

 

 

 

حرفه های مناسب برای این ENFP ها:

 ‏ENFPها اغلب جلب کارهای متنوع میشوند  در فهرست کردن مشاغل مناسب enfp با توجه به این نکته مهم است که بسیاری از تیپ‌های شخصیتی دیگر ممکن است در این مشاغل بسیار موفق ظاهر شوند .

 با این حال آنچه می خوانید مشاغلی هستند که اغلب ENFP ها  در آن به خوبی ظاهر می شود این فهرست هرگز یک فهرست تمام و کمال نیست اما احتمالاً به امکانات و احتمالاتی اشاره دارد که ممکن است سابقا آن را در نظر گرفته باشید .

 اگرچه تمام این مشاغل می توانند اسباب  خوشنودی و رضایت خاطر باشند پیش بینی می شود که تقاضای آتی برای بعضی از این مشاغل در مقایسه با دیگران بیشتر است( این مشاغل با حروف ایرانیک نشان داده شده اند)

 کارهای خلاق

. روزنامه نگار

. روزنامه نویس

. بازیگر

.موسیقی دان ،آهنگساز

.مخبر

.طراحی داخلی

. نقاش

. گزارشگر ،سردبیر( مجله )

.طراحی گرافیک

. ناشر

.مدیر هنری

.مدیر خلاق در گروه چندرسانه‌ای

.تهیه کننده نرم افزار آموزشی

. تولید کننده چند رسانه‌ای

. کارگردان تئاتر

. فیلمساز مستند

. طراح لباس

. تهیه کننده تلویزیون

. تحلیلگر اخبار

.تهیه کننده فیلم های کارتونی

. طراح نمایش

 نکته مسلم مشاغل خلاق فرصتی دائمی است که برای ایجاد روش های جدید فراهم می آورد.
ENFPها از فرایند های خلاق لذت میبرند بخاطر اگر شرایط همکاری با دیگران را میسر سازد و شخص بتواند از کار کردن با دیگران الهام می‌گیرد هرچقدر شرایط و محیط کارازانعطاف بیشتری برخوردار باشد، ENFP ها از آن بیشتر خوششان می آید. این تیپ شخصیتی تنها و مستقل هم خوب کار می‌کند اما به تبادل نظر های دائم با دیگران نیازمند است .

 بازاریابی_ برنامه ریزی

. متخصص روابط عمومی

.مشاور بازایابی

.مدیر بازایابی

.مدیر خلاق آگهی های تجارتی

.برنامه ریز استراتژیک

.مدیر تبلیغات

.دستیار پژوهش

.سردبیر یا طراح هنری (مجله)

 ‏enfp ها اندیشمندان بلند مدت  عالی هستند و به سادگی میتوانند آثار احتمالی ،یک نقطه نظر ،برنامه و یا خدمت را روی دیگران ارزیابی کنند .آنها نیازها و خواسته های دیگران را درک میکنند و آن را در برنامه ریزی خود لحاظ می نمایند .اغلب راه حل های خلاق  برای مسائل  موجود  پیدا می کنند  و از این کار  لذت میبرند .بسیاری از Enfp هااز نوشتن و تهیه ی برگه های تبلیغاتی لذت  می برند .
تغییرات سریع و پشت سر هم در دنیای آگهی های تجارتی و تبلیغات، آنها را به وجد  می آورد .این تیپ شخصیتی میتواند به عنوان مدیر روابط  عمومی و سخنران و سخنگو بسیار عالی ظاهر شود .

آموزش،مشاوره

.آموزگار تحصیلات ویژه

.آموزگار دو زبانه

.آموزگار دوره ابتدایی

.آموزگار :هنر،نمایشنامه نویسی،موسیقی،زبان

.مشاور رفاه کودک

.مشاور  سو مصرف  مواد

.مددکار اجتماعی (برای سالمندان و مراقبت از کودکان خردسال)

.مدیر رشد

.مشاور شغلی

.مدیر خانه های مسکونی

.کارمند احیا و بازسازی

.دانشمند امور اجتماعی

.روان شناس تحصیلی

.مشاور امور انسان دوستانه

.روان شناس اجتماعی

.انسان شناس

.آموزش به والدین ،متخصص رشد کودک

.مشاور راهنمای تحصیلی

بسیاری از ENFP ها کارهایی می کنند که روی دیگران تاثیر مطلوب  بر جای بگذارد این اشخاص می توانند بسیار مهربان و پر محبت باشند ،می توانند روان شناسانی حمایتگر و مشاوران شغلی  خلاق باشند .توجه آنها به امکانات بخصوص برای دیگران است .آنها از انرژی فراوانی  برخوردارند و به مشتریان و مراجعان خود این انگیزه را میدهند که در زندگی خود تغییرات مثبت ایجاد کنند .

آنها از کمک کردن به دیگران  لذت می برند.

به امور معنوی  علاقه مندند و اغلب در فاالیت هایی در ارتباط با کلیسا کار پیدا می کنند .

می توانند در محدوده سازمان ها تغییرات چشم گیر به وجود آورند.

مراقبت های بهداشتی_خدمات اجتماعی

.متخصص برنامه های غذایی و رژیمی

.آسیب شناس  زبان _گفتار،متخصص گوش

.متخصص سلامتی کل نگر

.ماساژ درمانگر

.فیزیوتراپ

.میانجی حقوقی

.کایروپراکتور

.برنامه ریز شهری

.آموزش دهنده بهداشت  عمومی

.شغل درمانگر

زمینه مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی مورد توجه ENFP هاست.زیرا آنها میتوانند از انعطاف  مطلوبی برخوردار باشند و در ضمن مستقل باقی بمانند .ENFP ها زمانی در این مشاغل بیشتر لذت می برند که بتوانند بیرون از ساختار سنتی بی انعطاف ،به عنوان مشاورانی که به مراجعین و مشتریان گوناگونی سرویس دهند کار کنند.

کارفرمایی،تجارت

.مشاور

.مخترع

.فروش:ایده،ناملموس

.مدیر منابع انسانی

.مدرس بهسازی منابع انسانی

.برنامه ریز کنفرانس ها و همایش ها

.استخدام متخصص توسعه

.رستوران دار

.مشاور مدیریت:مدیریت تغییر ،گروه ساز ،تنوع

.برنامه ریز مال التجاره

.مدیر منابع انسانی

.مربی شرکت ها،گروه ها

.مدیر تبلیغات و بازاریابی

.متخصص روابط اجتماعی

.مدیر بازاریابی:رادیو،تلویزیون،ماهواره

.مشاور جا به جایی کارکنان

.وکیل دعاوی محیط زیست

دانلود PDF