تست هوش چندگانه گاردنر ابزاری است برای سنجش استعدادها و توانایی‌های هر شخص در هشت زمینه متفاوت، از جمله هوش طبیعت گرا، هوش موسیقیایی، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش بدنی-جنبشی، هوش زبانی-کلامی، هوش فضایی و هوش منطقی-ریاضی

با پاسخ به سوالات عنوان شده در این تست می‌توانید ضریب هوشی خود را در فاکتورهای بالا به دست آورید و به درک درستی از توانایی‌های خود برسید.

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش موسیقیایی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش طبیعت گرایانه

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش درون فردی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش میان فردی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش بدنی - جنبشی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش زبانی - کلامی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش منطقی - ریاضی

تست هوش چندگانه گاردنر

هوش تجسمی

مشخصات تست: