پشتیبانی تست‌شو

تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner)

هوش موسیقی‌ایی

هوش موسیقی‌ایی مربوط به افرادی می شود که درک و توانایی بالا در شناخت صدا ها ، موزیک ها ،موسیقی‌ها ، ریتم‌ها دارند و در حرفه‌های مربوط مثل خوانندگی ، آهنگسازی و نوازندگی به سرعت می توانند پیشرفت کنند.

هوش منطقی ریاضی

کسانی که این هوش را دارند در منطق ، استدلال ، تفکر انتقادی ، ریاضیات توانایی زیادی دارند و به راحتی و به سرعت می‌توانند ارتباط با موضوعات ذکر شده بر قرار کنند.

هوش طبیعت گرا

این افراد را می‌توان از ارتباطشان با طبیعت اطرافشان شناخت ، افرادی که هوش طبیعت گرا آنها قوی است ارتباط خوب و علاقه محسوس انها به پرورش و کاوش در محیط اطرف‌شان و یادگیری در مورد سایر گونه ها محسوس هست . نسبت تغییرات محیط شان بسیار حساس و آگاه هستند.

هوش میان فردی

افرادی دارای هوش بین فردی دارای چند مولفه شاخص هستند که در زیر بیان می کنیم 1.توانایی درک و ارتباط خوب با دیگران 2.توانایی خوب در ارزیابی حس‌ها ،انگیزه‌ها ، تمایلات افراد

هوش بدنی- جنبشی

افرادی دارای هوش بدنی-جنبشی دارای چند مولفه شاخص هستند که در زیر بیان می کنیم 1.توانایی انجام حرکات بدنی و کنترل تعادل بدن 2.هماهنگی مناسب چشم و اعضای حرکتی بدن که به انها اجازه انجام حرکات فیزیکی سختی را می دهد.

هوش تصویری

افرادی دارای هوش تجسمی دارای چند مولفه شاخص هستند که در زیر بیان می کنیم 1.توانایی بالای تجسم پدیده 2.عملکرد مناسب در استفاده از نمودار ،نقشه،تصویر ، فیلم

هوش کلامی/زبانی

افرادی دارای هوش کلامی زبانی دارای چند مولفه شاخص هستند که در زیر بیان می کنیم 1.توانایی مناسب در درک و استفاده کلمات و زبان ها 2.عملکرد خوب در داستان سرایی و به یاد اوری و استفاده کلمات

هوش درون فردی

افرادی دارای هوش درون فردی دارای چند مولفه شاخص هستند که در زیر بیان می کنیم 1.دارای آگاهی بالا نسبت به حس ها و هیجانات و انگیزه های درون خود 2.لذت بردن از خود اندیشی، رویاپردازی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف