مشخصات تست هوش (ریون بزرگ سال) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

تست هوش IQ ریون Raven استاندارد (بزرگسال)

ماتریسهای پیش‌رونده‌ی ریون یک آزمون سنجش هوش غیرکلامی (بصری یا فضایی) است که برای ارزیابی استدلال انتزاعی فرد استفاده می شود. آزمون ریون شامل ماتریس‌های پیش‌رونده است؛ به این معنا که سطح سؤالات با پیشرفت آزمون سخت‌تر می‌شوند. وظیفه آزمون‌دهنده، تعیین عنصر گمشده در الگوی هر سوال است که عموماً به شکل ماتریس ارائه می‌شود، از این رو به آن ماتریس‌های ریون گفته می‌شود.

 

تست هوش ریون بزرگسال Raven

 

این تست توسط جان سی ریون در سال 1936 توسعه یافت و در جنگ جهانی برای غربالگری افراد نیز مورد استفاده قرار گرفت. تست ماتریس‌های پیش‌رونده ریون در ابتدا برای پژوهش و تحقیق در رابطه با تأثیر ژنتیک و محیط روی هوش ابداع شد. اما به‌مرورزمان که برای ارزیابی هوش عمومی افراد نیز قابل اجراست. از آن‌جا که این تست مستقل از فرهنگ است، تنها تأثیر ژنتیک روی هوش را ارزیابی می‌کند و از محیط تأثیر نمی‌گیرد.
تست‌های ریون را می‌توان در سه فرمت متفاوت دسته‌بندی کرد: ماتریس‌های پیشرونده رنگی کودکان (CPM)، ماتریسهای پیشرونده استاندارد (SPM)، و ماتریس‌های پیشرونده پیشرفته (APM).
تست IQ ریون ابعاد مختلف هوش را ارزیابی می‌کند، از جمله:
  • دقت به جزئیات
  • استدلال مفهومی
  • حل مسئله
  • رمزگشایی
  • تجزیه‌وتحلیل
  • دسته‌بندی
  • ترتیب‌گذاری
  • توانایی پردازش اطلاعات
  • هوش جاری
  • توانایی‌های شناختی
سؤالات تست ریون بر اساس منطق خاصی تنظیم شده‌اند. آزمودنی باید منطقی را که بر اساس آن الگوی هر سوال ساخته شده است را کشف کند و از بین تصاویر که به عنوان گزینه احتمالی در زیر هر الگو قرار گرفته است، تصویری را انتخاب نماید که الگوی سوال را کامل می‌کند. سؤال‌های آزمون از ساده به مشکل تنظیم شده‌اند.