پشتیبانی تست‌شو

نتیجه تست هوش IQ (ریون)

نابغه

127

نمره شما از این آزمون


راهنمای ریون
راهنمای ریون
راهنمای ریون

نسبت فراوانی بهره هوشی افراد به جامعه