مشخصات آزمون استعدادیابی اکانر :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

چرا استعدادیابی برای هر انسانی ضروری است؟


بزرگترین ترس ما این است که پس از سالها زندگی، وقتی به پشت سر خود نگاه میکنیم، احساس کنیم از تمام پانسیلها و
نقاط قوت خود استفاده نکردهایم، یا اصلاً استفاده نکردهایم. به خاطر همین ترس، مهمترین سؤال بشر در ۲ قرن اخیر این بوده
است: چگونه میتوانم استعدادهایم را کشف کرده و پرورش دهم؟
از طرف دیگر، بزرگترین آرزوی همه ما این است که حس موفقیت را تجربه کنیم. موفقیت برای اکثر ما این است که استعدادها،
علایق، تواناییها و ارزشهای خود را شناخته، شغل متناسب با آن را از طریق مشاوره شغلی کشف کرده و از طریق درآمد به دست
آمده، به تمام آرزوهای خود جامه عمل بپوشانیم.
از این رو می توانید برای کشف استعداد های خود و شناخت انواع استعدادهایتان از تست استعدادیابی اُکانر استفاده نمایید.


تست جانسون اکانر


تست جانسون اکانر به شما در شناخت استعدادها و شخصیت خود کمک شایانی می کند. این تست یکی از معروف ترین تست
استعدادیابی بزرگسالان است. می توانید از این تست برای شناخت استعداد درونی و کشف استعداد بهره گیرید.
شخصی که نقاط قوت نسبی و استعدادهای خود را می شناسد، در این گستره جهانی فرصت ها، انتخاب های هوشمندانه تری
دارد.