پشتیبانی تست‌شو

آزمون 16 عاملی کتل

187 سوال

35 دقیقه

تفسیر دارد

50,000 تومان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

RateStar RateStar RateStar RateStar RateStar 5/00 (5)

میانگین امتیاز این تست

از نظر 1 کاربر

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل چیست؟

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل

آزمون 16 عامل شخصیتی کتل یا نظریه ویژگی های شخصیتی کتل 16 ابزار ارزیابی است که برای تعیین شخصیت افراد استفاده می شود، معمولاً در قالب یک آزمون متشکل از یک پرسشنامه انجام میگیرد. با پرکردن سؤالات، ویژگی‌های شخصیتی مختلف شناسایی شده و متعاقباً ترکیبی از ویژگی‌ها نامی فراگیر ارائه می‌شودبر اساس چندین نظریه شخصیت، شخصیت انسان شامل تعدادی ویژگی یا گرایش های گسترده است. بنیانگذاران چنین نظریاتی تلاش کردند تا هر ویژگی ممکن را توصیف کنند. گوردون آلپورت روانشناس نمونه ای از این موضوع است.

او بیش از 4500 کلمه را از فرهنگ لغت انگلیسی شناسایی کرد که می توان از آنها برای توصیف ویژگی های شخصیتی استفاده کرد. بعدها، ریموند کتل این فهرست را تجزیه و تحلیل کرد و آن را به 171 ویژگی کاهش داد و به آزمون کتل معروف شد. به گفته کتل، ویژگی های شخصیتی در یک پیوستار وجود دارند. یعنی هر فرد تا حدی دارای هر یک از این 16 ویژگی است، اما برخی از آنها کاربرد بیشتری نسبت به دیگران دارند. به عنوان مثال، جایی که برخی افراد تخیل غنی دارند، برخی دیگر می توانند بسیار سازنده و واقع بینانه باشند.

عوامل مرتبه اول تست 16 عاملی Cattell

عوامل زیر نشان‌دهنده زمینه‌های شخصیتی گسترده نظریه ویژگی‌های شخصیتی کتل است. گروه های مختلف ویژگی های شخصیتی مختلفی دارند. به عنوان مثال افرادی که نیاز زیادی به تماس اجتماعی دارند، پرحرف تر و بازتر هستند. با این حال، این موارد همیشه در یک فرد خاص با هم اتفاق نمی‌افتند. شخصیت پیچیده است و هر فردی می تواند رفتاری مطابق با این ویژگی های متفاوت از خود نشان دهد. علاوه بر این، رفتار تعاملی بین متغیرهای شخصی و موقعیتی است. موقعیتی که یک فرد در آن قرار دارد نقش زیادی را ایفا می کند. نظریه ویژگی های شخصیتی کتل ویژگی های شخصیتی زیر را مشخص می کند:

ثبات عاطفی

ثبات عاطفی | تستشو

مردم چقدر با آرامش به آنچه با زندگی کردن می‌آید یا آنچه در زندگی اتفاق می افتد پاسخ می دهند: آرامش در مقابل استرس

سرزندگی

سرزندگی | تستشو

یک شخص چقدر آزاد و خودجوش خود را ابراز می کند: خودانگیختگی در مقابل مهار

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی | جسارت و خجالت | تستشو

میزان احساس آرامش فرد در موقعیت‌های اجتماعی: جسارت در مقابل خجالت

هوشیاری

هوشیاری | تستشو

میزان احتیاط فردی در مورد نیات و انگیزه های دیگران: شک در مقابل اعتماد

باز بودن

هوشیاری | احتیاط در مقابل باز بودن | تستشو

میزانی که کسی می خواهد اطلاعات شخصی را برای خود نگه دارد: احتیاط در مقابل باز بودن

انعطاف برای تغییر

انعطاف برای تغییر | تستشو

میزان لذت بردن یک فرد از موقعیت ها و تجربیات جدید: انعطاف پذیری در مقابل تعصب

کمال گرایی