مشخصات پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست اهمال کاری تحصیلی چیست؟

اهمال کاری | تستشو

 

اهمال کاری در انجام تکالیف تحصیلی یکی از مشکلاتی است که دانش آموزان با آن مواجه می‌شوند. بسیاری از دانش آموزان در انجام یک تکلیف تحصیلی تعلل می‌کنند و مرتب با خود قرار می‌گذارند که مثلاً فردا تکلیف‌شان را انجام خواهند داد. بسیاری از این دانش آموزان آرزو دارند که بتوانند تکالیف خود را به موقع انجام دهند اما به دلایلی که ذکر آن می‌رود، از انجام این کار عاجز و ناتوان‌اند.

اهمال کاری را به عنوان «تمایل به دوری از انجام یک فعالیت، وعده به انجام دادن آن در زمان دیگر و استفاده از بهانه‌ها و عذرهای متفاوت برای توجیه این تأخیر و دوری از سرزنش ناشی از آن» تعریف کرده‌اند.

اهمال کاری تحصیلی زمانی رخ می دهد که مسائلی مانند اضطراب و کمال گرایی بر خودکنترلی و انگیزه افراد بیشتر باشد. علل شایع آن عبارتند از ترس از شکست، بیزاری از کار، خستگی و عدم وجود جهت گیری های واضح.

نمونه ای از اهمال کاری تحصیلی دانش آموزی می‌توان به نوجوانی اشاره کرد که یک هفته فرصت دارد تا برای امتحان درس بخواند، اما در نهایت با وجود اینکه مدام می خواهد شروع کند، مطالعه خود را بی جهت به شب قبل موکول می کند. مثال دیگری از اهمال کاری تحصیلی، دانشجویی است که کار روی یک پروژه مهم را برای یک ترم کامل، تا زمانی که سررسید آن باشد، به تاخیر می اندازد.

در تعریف اهمال کاری تجربه ذهنی ناراحتی ناشی از این تاخیر را نیز اضافه نموده‌اند و با در نظر گرفتن اینکه اهمال کاری در امور تحصیلی و به ویژه آماده شدن برای امتحانات پایان ترم، شیوع بیشتری دارد آن را به عنوان گرایش به : (الف) به تأخیر انداختن مداوم یا تقریباً مداوم تکالیف و (ب) تجربه اضطراب مداوم یا تقریباً مداوم مرتبط با این تأخیر، تعریف کرده‌اند.

 

تست اهمال کاری تحصیلی چگونه کار می‌کند؟

کم کاری دانش آموزان | تستشو

 

تست اهمال کاری تحصیلی دارای 12 سؤال بوده و هدف آن سنجش انواع ابعاد اهمال کاری در تحصیل ( اهمال کاری عمدی، اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی روانی، اهمال کاری ناشی از بی‌برنامگی) است. با انجام این تست در سایت تستشو میتوانید میزان اهمال و کم کاری تحصیلی دانش آموزان را بسنجید.