مشخصات تست نیازهای شخصی گلاسر (Glasser) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست گلاسر (Glasser)و پنج نیاز اصلی

تست گلاسر Glasser چیست؟

 

در تست گلاسر (Glasser) که بر اساس مفاهیم نظریه ویلیام گلاسر طراحی شده است، همه رفتارها هدفمند هستند. هر کاری که انجام می دهید تلاش شما برای به دست آوردن نیازهای اولیه تان است. دستیابی به آنچه می خواهید در نهایت یک یا چند نیاز از پنج نیاز اساسی شما را برآورده می کند، که انگیزه تمام کارهای شما را فراهم می کند. این نیازها عبارت‌اند از:


نیاز به بقا در تست گلاسر (Glasser)

نیاز به بقا در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به بقا این یک نیاز فیزیولوژیکی است که شامل همه چیزهایی است که برای حفظ زندگی نیاز دارید، مانند سلامتی، سرپناه و تغذیه. مؤلفه روانی این نیاز شامل احساس امنیت است.

 

نیاز به عشق و تعلق در تست گلاسر (Glasser)

نیاز به عشق و تعلق در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به عشق و تعلق یکی دیگر از نیازهای پنج گانه تست گلاسر است شامل انگیزه برقراری ارتباط با دیگران، مانند دوستان، خانواده، شرکای صمیمی، همکاران، حیوانات خانگی و گروه هایی است که شما به آنها وابسته هستید.

 

نیاز به قدرت در تست گلاسر (Glasser)

نیاز به قدرت در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به فدرت در تست گلاسر شامل میل به اهمیت دادن، ایجاد تفاوت، دستیابی، شایستگی، شناخته شدن و احترام است. این شامل عزت نفس و تمایل به ترک میراث است.

 

نیاز به آزادی در تست گلاسر (Glasser)

نیاز به قدرت در تست گلاسر Glasser

 

در تست گلاسر (Glasser) نیاز به آزادی یعنی داشتن انتخاب، مستقل بودن و خودمختاری. آزادی یعنی اینکه بتوانیم آزادانه بدون محدودیت حرکت کنیم. خلاقیت نیز بخشی از این نیاز است.

 

نیاز به تفریح در تست گلاسر (Glasser

نیاز به تفریح در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به تفریح نیز در تست گلاسر (Glasser) شامل لذت، بازی، شوخ طبعی، آرامش و یادگیری است. در واقع هر فردی در زندگی خود نیاز دارد یک قسمتی را به تفریح اختصاص دهد.

 

کاربرد تست گلاسر (Glasser