پشتیبانی تست‌شو

تست نیازهای شخصی گلاسر (Glasser)

عشق و تعلق خاطر

توصیف عمومی:من فرد مردم مداری هستم، روابط انسانی در درجه اول اهمیت برای من قرار دارد، مهرورزی و صمیمیت را دوست دارم، بیش تر اوقات به بهزیستی دوستان و خانواده خود فکر می کنم و دوست دارم که با آنها در تماس مداوم باشم. از بودن در محافل اجتماعی لذت می برم و بهترین زمان های مربوط به گذشته من لحظاتی است که با افراد دیگر بوده ام. در چشم دوستان، اعضای خانواده و همکارانم من انسانی گرم، دلسوز، مهربان و همکاری کننده هستم. تعریف نیاز به احساس تعلق :عشق و محبت ورزی، نشان دادن احساس و عاطفه خود به دیگران، جستجوی صمیمیت، وقت و انرژی گذاشتن برای ارتباط خانوادگی، ایجاد و نگهداری دوستی، عضویت در گروه

بقا

توصیف عمومی :من فرد اهل ریسکی نیستم، من دوست دارم که وسایل و چیزها تمیز و مرتب شده باشند، تقریبا یک سبک زندگی معینی دارم، به سلامت خودم فکر می کنم، سعی می کنم که غذای سالم بخورم و به مقدار کافی ورزش و استراحت کنم، داشتن امنیت شغلی برایم اهمیت بسیار زیادی دارد و تلاش می کنم که برای دوران بازنشستگی خود پس انداز کنم، دوستان اعضای خانواده و همکارانم به خوبی می دانند که من دقیق با نظم و ترتیب و قابل اعتماد هستم. تعریف نیاز به بقا :میزان احتیاط در کارها، اجتناب از خطر و هوشیاری نسبت به آن، اهمیت مسائل مالی، اهمیت احساس ایمنی و امنیت خاطر، میزان نیاز جنسی

آزادی

توصیف عمومی: من استقلال خود را دوست دارم. دوست دارم که کنترل جهت زندگی فردی و حرف‌های خودم را در اختیار داشته باشم. یکی از مواردی که من در شغلم برای آن ارزش قائلم، آزادی است که از آن برخوردارم. من از افرادی که سعی در تغییر یا کنترل من را دارند آزرده خاطر می‌شوم و از آ نها دوری می کنم. محیط هایی که سرشار از تغییر و نوآوری است برایم خشنودکننده و رضایت بخش است. من عاشق این هستم که به جاهای جدید و فضا های باز بروم. برای اوقات تنهایی خود ارزش زیادی قائلم. برخی از زمانهای با ارزشم را صرف انجام کارها در تنهایی می کنم. من این جمله که می گوید «متفاوت بیاندیش» را دوست دارم. دوستان، اعضای خانواده و همکارانم اعتقاد دارند که من انسانی منحصر به فردم و به من به خاطر این که به سادگی با نظرات معمول تغییر نمی کنم احترام می گذارند. تعریف نیاز به آزادی: محدود و مجبور نبودن، احساس آزادی در اقدام و تصمیم گیری، مسافرت کردن، استقلال رأی و عمل داشتن، نظر و خواست خود را دنبال کردن، انتخاب های زیاد داشتن، خودمختاری، خالقیت، اظهار نظر بدون ترس و واهمه هر انسانی نیاز به آزادی دارد تا بتواند آن طور که خود دوست دارد زندگی کند. خلوت انسان‌ها نیز بخشی از قلمرو آزادی آنهاست. بعضی از افراد نیاز به آزادی‌‎شان بیشتر است و تمایل دارند زمان‌هایی تنها باشند، یا با دوستان‌شان باشند، یا به کارهای شخصی‌شان برسند بی‌آن که کسی مزاحم‌شان شود. هر چقدر نیاز به آزادی کسی بالاتر باشد تمایلش به زندگی با خانواده و یا ازدواج کمتر می شود و اگر هم ازدواج کند از این که احساس کند طرف مقابل می‌خواهد او را محدود یا کنترل کند برافروخته می‌شود. برای مثال؛ تصور کنید در یک رابطه نیاز به قدرت مرد بالا باشد و از طرف دیگر نیاز به آزادی زن هم بالا باشد، حدس شما چیست؟ بله، دعوای شدید؛ کنترل‌گری زیاد مرد و نیاز به آزادی زن. پس شناخت و درک نیاز به آزادی در هر فرد نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی او دارد.

قدرت

توصیف عمومی:من فردی پیشرفت مدارم، عاشق یادگیری و رشد شخصی و حرفه ای هستم، همواره اهدافی را برای خود تعیین می کنم، و اغلب به آنها می رسم یا حتی جلوتر از آ نها پیش می روم. وقتی که به یک هدف دست می یابم ، هدف دیگری را برای خود مشخص می کنم. اعتقاد دارم که مردم باید تمام تلاش خود را بکنند تا به موقعیت های خوب در زندگی خود دست یابند. من به رقابتهای سالم علاقه دارم. به دستاوردهای خودم افتخار م یکنم و اینکه گاهی از بابت آنها مورد تحسین قرار گیرم لذت می برم. از فرمان دادن و هدایت افراد لذت می برم . دوستان، اعضای خانواده و همکارانم، به خاطر مهارت هایم، دستاوردهایم و انتظارات در حد بالای من، به من احترام می گذارند. تعریف نیاز به قدرت و خودشکوفایی :دستیابی به هدف، پیشرفت، احساس کنترل داشتن بر اوضاع و شرایط، مهارت داشتن، اعتماد به خود داشتن، احساس افتخار، نفوذ بر دیگران داشتن، حس رقابت، رهرو داشتن، الگو بودن و مورد پیروی قرار گرفتن

تفریح

توصیف عمومی:در نظر من زندگی یک جشن است. من عاشق خندیدن و بازی کردنم. سعی می کنم که حس شوخ طبعی را در هر کاری که انجام می دهم وارد کنم و سعی می کنم که با این کار هر کار کسل کننده ای را لذتبخش کنم. عاشق کارهای ناگهانی هستم و گاهی به تکانشگری متهم می شوم. در پی خوشگذرانی هستم. غذا و نوشیدنی خوب، موسیقی عالی، هنر و... برایم بسیار ارزشمند است. بازی ها، جشنها ، مراسم و جشنواره های گوناگون را بسیار دوست دارم . حس شوخ طبعی خوبی دارم و دوست دارم که دیگران را بخندانم. به خاطر این که جسور و صمیمی هستم، دوستان، اعضای خانواده و همکارانم دوست دارند در کنارشان باشم و از بودن من در جمع خود استقبال می کنند. تعریف نیاز به تفریح :خنده، یادگیری، تنوع طلبی، پرداختن به تفریحات دلخواه، سرگرمی داشتن، بازی کردن، شوخ طبع بودن، شادی