مشخصات تست نیازهای شخصی گلاسر (Glasser) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست نیازهای گلاسر (Glasser) | تست شو

نیاز به بقاء

تست نیازهای گلاسر (Glasser) | تست شو

نیاز به قدرت و پیشرفت

تست نیازهای گلاسر (Glasser) | تست شو

نیاز به عشق و تعلق خاطر

تست نیازهای گلاسر (Glasser) | تست شو

نیاز به آزادی

تست نیازهای گلاسر (Glasser) | تست شو

نیاز به تفریح و لذت

لینک کوتاه

توضیحات تست:

تست گلاسر Glasser چیست؟

تست گلاسر Glasser چیست؟

 

در تست گلاسر Glasser بر اساس مفاهیم نظریه انتخاب، همه رفتارها هدفمند هستند. هر کاری که انجام می دهید تلاش شما برای به دست آوردن نیازهای اولیه تان است. دستیابی به آنچه می خواهید در نهایت یک یا چند نیاز از پنج نیاز اساسی شما را برآورده می کند، که انگیزه تمام کارهای شما را فراهم می کند. این نیازها عبارت‌اند از:

 

نیاز به بقا در تست گلاسر Glasser

نیاز به بقا در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به بقا این یک نیاز فیزیولوژیکی است که شامل همه چیزهایی است که برای حفظ زندگی نیاز دارید، مانند سلامتی، سرپناه و تغذیه. مؤلفه روانی این نیاز شامل احساس امنیت است.

 

نیاز به عشق و تعلق در تست گلاسر Glasser

نیاز به عشق و تعلق در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به عشق و تعلق شامل انگیزه برقراری ارتباط با دیگران، مانند دوستان، خانواده، شرکای صمیمی، همکاران، حیوانات خانگی و گروه هایی است که شما به آنها وابسته هستید.

 

نیاز به قدرت در تست گلاسر Glasser

نیاز به قدرت در تست گلاسر Glasser

 

این نیاز شامل میل به اهمیت دادن، ایجاد تفاوت، دستیابی، شایستگی، شناخته شدن و احترام است. این شامل عزت نفس و تمایل به ترک میراث است.

 

نیاز به آزادی در تست گلاسر Glasser

نیاز به قدرت در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به آزادی داشتن انتخاب، مستقل بودن و خودمختاری است. آزادی یعنی اینکه بتوانیم آزادانه بدون محدودیت حرکت کنیم. خلاقیت نیز بخشی از این نیاز است.

 

نیاز به تفریح در تست گلاسر Glasser

نیاز به تفریح در تست گلاسر Glasser

 

نیاز به تفریخ شامل لذت، بازی، شوخ طبعی، آرامش و یادگیری است. در واقع هر فردی در زندگی خود نیاز دارد یک قسمتی را به تفریح اختصاص دهد.

 

کاربرد تست گلاسر Glasser