مشخصات تست افسردگی پس از زایمان (EPDS) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

توضیحات تست:

چرا زنان در دوران بارداری و پس از زایمان دچار افسردگی می‌شوند؟