جشنواره جشنواره
پشتیبانی تست‌شو

تست رضایت زناشویی Enrich

47 سوال

15 دقیقه

تفسیر دارد

رایگان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

تست رضایت زناشویی Enrich چیست؟

تست رضایت زناشویی Enrich چیست

مطلوبیت زندگی، رضایت و خوشنودی از آن، کیفیت و میزان سازگاری زناشویی نیز مانند سازگاری در زندگی مجردی، از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد. از این رو، ارزیابی این عوامل در سطح افراد و روابط آنها، بخشی از ادبیات مشاوره ازدواج، خانواده و مسائل زناشویی را تشکیل می دهد. برگس و لاک رضایت زناشویی را چنین تعریف کردند:

توافق زن و شوهر | تستشو

الف) توافق زن و شوهر در مورد اموری که ممکن است مسائل حادی به بار آورد. ب) علایق و فعالیت ای مشترک. ج) ابزار علاقه علنی مکرر و اعتماد متقابل. سایر محققان استدلال می کنند که کیفیت زناشویی با سایر متغیر های مربوط (مانند ارتباط)، مغشوش می شود و کیفیت زناشویی را به عنوان موفقیت در کنش روی یک ازدواج دانسته و کیفیت زناشویی را در قالب رضایتمندی در روابط زناشویی با همسر، تعریف کرده اند.

رضایت زناشویی در تست رضایت زناشویی Enrich چگونه تعریف می شود؟

رضایت زناشویی

رضایت زناشویی عبارت است از نگرش مثبت و لذت بخشی که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند. وینج و همکاران معتقدند که رضایت زناشویی عبارت است از انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار می باشد.

در حالت کلی، دیدگاه های مربوط به سازگاری و رضایت زناشویی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. اولین دیدگاه به علل درون فردی و تاثیر آن بر فرایند زناشویی می پردازد. نظریه پردازان صفت و روان تحلیل گران از عمده طرفداران آن هستید، بدین معنی که معتقدند ویژگی های شخصیتی زوج ها در رضایت یا نارضایتی زناشویی تاثیر دارد.

دیدگاه دوم در جای موضوعات درون فردی، به مسائل بین فردی توجه دارد. این دیدگاه در بین رواندرمانگران رفتارگرا، محبوبیت و جاذبه بیشتری دارد. بر اساس این دیدگاه، مشکل اصلی زوج های مسئله دار به رفتارهای نارسا کنش وری آنان بر می گردد. بدین صورت که، رفتارها به جای پاداش بیشتر تنبیه به دنبال دارند. چون همسران آشفته در مهارت های اجتماعی خود ضعف دارند و در تماس با همسرشان کنش و واکنشهای رفتاری منفی زیادی نشان می دهند.

مقیاس های تست رضایت زناشویی Enrich

این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقی معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، مورد استفاده قرار گرفته است. السون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نمود و معتقد است که این مقیاس مربوط به تغییراتی است که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد. همچنین، در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می آید، حساس است. هر یک از موضوع های این پرسشنامه در رابطه با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی می تواند مشکلات بالقوه زوجها را توصیف کند یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آن ها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند، استفاده شود.

12 مقیاس این تست به شرح زیر است:

مقیاس های تست رضایت زناشویی Enrich

.1 پاسخ قراردادی .2 رضایت زناشویی .3 موضوعات شخصیتی .4 ارتباط زناشویی .5 حل تعارض .6 مدیریت مالی .7 فعالیت های مربوط به اوقات فراغت .8 روابط جنسی .9 ازدواج و بچه ها .10 بستگان و دوستان .11 نقشه های مربوط به برابری زن و مرد .12 جهت گیری عقیدتی

سوالات متداول

تست رضایت زناشویی Enrich چیست؟

این تست برای سنجش میزان رضایت، سازگاری و خوشبختی زوج‌ها از روابط زناشویی خود طراحی شده است. تست Enrich در چندین بخش مختلف از جمله ارتباط، حل تعارض، نقش‌ها، مالی، انتظارات و … سوالاتی را از زوج‌ها می‌پرسد و بر اساس پاسخ‌های آن‌ها نمره‌ای را به هر بخش می‌دهد.

تست رضایت زناشویی Enrich چه کمکی به ما می کند؟

تست Enrich شامل چندین سوال درباره موضوعات مختلف مثل ارتباطات، تفاهم، تفاوت‌ها، تعاملات خانوادگی، نقاط قوت و ضعف و دیگر ابعاد زندگی زناشویی است. پاسخ‌های زوجین به این سوالات تجزیه و تحلیل می‌شوند تا نتایج به صورت موردی درباره رضایت زناشویی‌شان و مسائلی که ممکن است نیاز به بهبود داشته باشند، به آنها ارائه شود.

سوالات تست رضایت زناشویی Enrich چه چیزهایی را بررسی می کند؟

این تست به بررسی جنبه های مهم روابط زناشویی می پردازد و سپس شناسایی نقاط قوت و ضعف ، شناسایی ویژگی های شخصیتی یکدیگر و درک تفاوت ها و تشابه های خود ،یادگیری روش های بهبود ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی و ازدواج و بچه ها و در نتیجه موجب بهبود کیفیت زندگی زناشویی می گردد.

به شما پیشنهاد می‌کنیم تست رضایت زناشویی Enrich را انجام دهید تا به نیاز‌های اساسی خود پی ببرید تا بهتر بتوانید رفتارهای خود را کنترل کنید.

تست رضایت زناشویی Enrich | تست شو

تست رضایت زناشویی Enrich

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

امتیاز خود را وارد کنید

این تست را به کاربر های دیگر

این تست را به کاربر های دیگر