مشخصات تست MBTI (مایرز بریگز) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست شخصیت شناسی MBTI (مایرز بریگز)

برونگرا یا درونگرا

تست شخصیت شناسی MBTI (مایرز بریگز)

ادراکی یا قضاوتی

تست شخصیت شناسی MBTI (مایرز بریگز)

احساسی یا منطقی

تست شخصیت شناسی MBTI (مایرز بریگز)

شهودی یا حسی

توضیحات تست:

این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراغت را نشان می‌دهد. تست شخصیت‌شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می‌شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم‌گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.

 

16 تیپ شخصیتی MBTI

 

حتما شده است یکی از دوستان یا آشنایان شما پیش شما از ISFJ یا ESFP توضیح دهد اما شما از آن آگاهی ندارید و حتی نمی دانید راجب چی صحبت می کنند. آن ها دارند راجب تیپ شخصیتی MBTI صحبت می کنند که با تست MBTI مایرز بریگز تستشو قابل سنجش است.

شاخص تیپ شخصیتی هر فرد یک فهرستی شامل تمامی نقاط قوت و نقاط ضعف فرد تعریف شده است و امروزه تست شخصیت شناسی MBTI یکی از مهم ترین شاخص ها در میان روانشناسان است.

مایرز و بریگز باور داشتند کمک به مردم برای شناخت تست MBTI خود به آن ها کمک میکند تا شغل مناسب با روحیات و اخلاقیات خود داشته باشند و در ادامه زندگی و روزمره سلامت تری را بگذرونند.

بررسی تست MBTI

بر اساس پرسشنامه تست MBTI افراد به 16 تیپ شخصیتی تقسیم می شوند. شناخت تیپ شخصیتی شما کمک شایانی به شناخت نقاط ضعف و قوت، علاقمندی و تنفرات، شغل مناسب شما و سازگاری شما با دیگر افراد می کند. اما موضوعی که قابل توجه است تست MBTI ابزاری برای شناخت ناهنجاری ها و یا اختلال های روانی و فکری نیست و هیچ شخصیتی برتر از دیگر شخصیت نیست.

برون گرایی (E) - درون گرایی (I)

برون گرایی و درون گرایی اولین بار توسط یونگ در تست شخصیت شناسی خود به عنوان توصیف چگونگی واکنش افراد و تعامل آن ها با جهان اطرافشان مورد بررسی قرار گرفت. اما نحوه به کار گیری آن در تست MBTI تا حدودی متفاوت است.

 

برون گرایی و درون گرایی

 

برونگراها اغلب تمایل به عمل و نشان دادن احساسات و کنش های خود دارند و از تعامل با  دیگران لذت میبرند و پس از وقت گذراندن با افراد احساس انرژی می کنند. از طرفی افراد درونگرا تمایل دارند در افکار خود محو شوند و از تعاملات عمیق و محتوای خاص لذت میبرند و پس از تنها وقت گذراندن احساس انرژی می کنند.

همه افراد تا حدودی درونگرا و تا حدودی برونگرا هستند اما تمایل دارند یک سمت را بیشتر ترجیح بدهند.

احساس کردن (S) - مشاهده کردن (N)

همه افراد مدت زمانی را اختصاص به احساس کردن و مدت زمانی را اختصاص به مشاهده کردن یا همان کشف کردن می دهند اما همانند برونگرایی و درونگرایی تمایل دارند بیشتر به یک سمت متمایل باشند.

 

احساس کردن و مشاهده کردن

 

افرادی که تمایل بیشتری به احساس کردن دارند واقعیت را ترجیح دهند و روی حقایق و جزئیات تمرکز می کنند و از کارهایی که دستی انجام می شوند و یا تجربیات عملی لذت می برند. افرادی که مشاهده کردن را ترجیح میدهند به چیزهایی مانند قضاوت و برداشت توجه بیشتری می کنند. آنها از فکر کردن در مورد باورهای خیالی و تصور آینده لذت می برند.

فکر کردن (T) – احساس درونی (F)

این مقیاس بر اساس تصمیم گیری افراد روی اطلاعاتی که از احساس کردن یا مشاهده کردن خود کنش نشان داده اند تمرکز می کند. افرادی که بیشتر فکر می کنند تمایل بیشتری بر روی واقعیت ها و آنچه دیده اند دارند.

 

فکر کردن و احساس درونی

 

آن ها تلاش میکنند هنگام تصمیم گیری بسیار منطقی باشند و به موضوع نگاه شخصی نکنند. از طرفی کسانی که احساس درونی را ترجیح می دهند در هنگام تصمیم گیری عوامل زیادی همچون احساسات و افراد را دخیل می کنند.

قضاوت کردن (J) – درک کردن (P)

آخرین مقیاس نحوه واکنش افراد با پدیده های اطرافشان را می سنجد. افرادی که روحیه قضاوت گر دارند، در تصمیم هایشان یک ساختار محکم دارند و افرادی که تمایل به درک دارند، روحیه انعطاف پذیرتر و سازگارتر دارند و در پیدایش یک پدیده تمایل به درک کردن آن را دارند. این مقیاس با دیگر مقیاس ها در ارتباط است.

 

قضاوت کردن و درک کردن

 

همه ی افراد همیشه مدتی را طرف برون گرایی می کنند اما مقیاس قضاوت و درک هنگام تصمیم گیری یا پذیرش یک پدیده به شما کمک می کند متوجه شدید برونگرا رفتار می کنید یا خیر.

هر تیپ شخصیتی در تست MBTI با یک کد چهار حرفی مشخص می شود:

ISTJ – بازرس

ISTP – صنعتگر

ISFJ – محافظ

ISFP – هنرمند

INFJ – وکیل

INFP – واسطه گر

INTJ – معمار

INTP – متفکر

ESTP – متقاعد کننده

ESTJ – مدیر

ESFP – مجری

ESFJ – مراقبت کننده

ENFP – قهرمان

ENFJ – بخشنده

ENTP – مناظره کننده

ENTJ – فرمانده

 

تست MBTI آگاهی زیادی در مورد شخصیت شما به شما ارائه میدهد به همین دلیل است که این تست بسیار محبوب شده است. حتی بدون گرفتن پاسخنامه، در هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه میتوانید به بسیاری از تمایلات خود پی ببرید.

مثلا هنگام کار با یک تیم در دانشگاه، مدرسه یا محل کار شناخت قوت خود و یا افرادی که با آنها کار می کنید می تواند بسیار مفید باشد. مثلا هنگامی که برای تکمیل یک پروژه با تیمی همکاری می کنید ممکن است متوجه شید بعضی از افراد در یک مهارت خاص استعداد دارند و میتوانید باعث بهبود کیفیت پروژه شوند. با شناخت این خودآگاهی ها گروه بهتر میتواند وظایف خود را تقسیم بندی کند و برای رسیدن به اهداف گروه همکاری کنند.

چرا تست MBTI با دیگر تست ها متفاوت است؟

در تست MBTI هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هیچ تیپ شخصیتی بهتر از دیگ تیپ شخصیتی نیست و هدف آن ارزیابی سلامت روان شما و یا هر نوع تشخیص دیگری نیست.

و همچنین برخلاف بسیاری از تست های روانشناسی، تست MBTI با هیچ معیاری مقایسه نمی شود، هدف این تست تنها ارائه اطلاعاتی در مورد شخصیت منحصر به فرد شماست.

طبق مطالعات، آمار نشان داده 40 تا 75 درصد پاسخ دهندگان به این تست برای بار دوم که پرسشنامه را پر می کنند، پاسخ متفاوتی دریافت می کنند. از آنجایی که استفاده از تست شخصیت شناسی MBTI نسبتا ساده است، به یکی از تست های محبوب خودشناسی تبدیل شده است. تقریبا دو میلیون بزرگسال هر سال این پرسشنامه را تکمیل می کنند.

از آنجایی که نسخه های زیادی از تست شخصیت شناسی MBTI در فضای مجازی موجود است توجه داشته باشید استفاده از تست های تقلبی پاسخ اشتباهی به شما عرضه می کند. شما می توانید تست MBTI خود را در تستشو معتبرترین سایت در زمینه تست های شخصیت شناسی و روانشناسی آنلاین تکمیل کنید و معتبر ترین پاسخ را دریافت کنید.