مشخصات طرح واره یانگ فرم کوتاه (Young) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

 

تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young) چیست؟

تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young) چیست؟

 

تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young) یک ابزار ارزیابی روانشناختی است که برای اندازه‌گیری سطح اضطراب، افسردگی، و استرس در افراد استفاده می‌شود. این تست براساس مدل طرحواره‌ای در روانشناسی طراحی شده است که اعتقادات و الگوهای رفتاری ناسالم را که به تشدید اضطراب، افسردگی و استرس منجر می‌شود، سنجیده و ارزیابی می‌کند.

تست طرحواره یانگ فرم کوتاه که در سایت تستشو قرار دارد شامل 75 سوال است که برای ارزیابی اعتقادات ناسالم و الگوهای رفتاری مشخصی که به اضطراب، افسردگی و استرس مرتبط است، طراحی شده است. این تست به افراد کمک می‌کند تا الگوهای ناسالم خود را در طرحواره‌های مختلف شناسایی کرده و با آن‌ها آشنا شوند. نتایج این تست می‌تواند به افراد و متخصصان روانشناسی و مشاوره کمک کند تا درمان و مداخلات مناسب برای کاهش اضطراب، افسردگی و استرس را تعیین کنند. این تست در مطالعات تحقیقاتی و در حوزه‌های مختلف از جمله روانشناسی بالینی، مشاوره، و روانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ارزیابی دقیق میزان اضطراب، افسردگی و استرس میتوانید با انجام تست های زیر در تستشو نسبت به شناخت این 3 فاکتور مهم در شخصیت خود پی ببرید.

 

تست های مرتبط:

 

طرحواره یانگ فرم کوتاه ابزاری است برای سنجش ناکارآمدی ها و ناسزگاری ها و همچنین ویژگی های خام شخصیتی. تست طرحواره یانگ فرم کوتاه در دسته تست های خودشناسی قرار میگیرد. و اغلب محوری هستند برای تحریف تفکر و رفتار. طرحواره ها، نمونه های معتبری از تجارب آسیب زای دوره کودکی هستند که رفته رفته به صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و رفتار های ناکارآمد تثبیت می شوند و از آنجا که در آغاز زندگی پرورش می یابند، به صورت عادت درآمده و تداوم می یابند. طرحواره های ناکارآمد باعث تحول و رشد اختلال شخصیت می شوند. این طرحواره ها از طریق تجارب منفی با افراد مهم زندگی به وجود می آیند. وقایع ناخوشایند و مزمن باعث ایجاد مجموعه باورهای مرکزی در مورد خود و دیگران می شوند که این باورها غیر قابل انعطاف هستند. این نظام باورها در دوره کودکی راهنمای پردازش اطلاعات و رفتار فرد بوده و به تدریج گسترش یافته و تثبیت و ناکارآمد می شوند. این تست نسخه کوچک شده تست طرحواره یانگ فرم بلند است و به تست افسردگی گلدبرگ شبیه است.

طرحواره های ناسازگار اولیه به عقاید عمیقا منفی درباره خود، دیگران و جهان اشاره دارد که ممکن است در طی اولین سال های زندگی به وجود بیاید. این طرحواره ها به شخص کمک می کند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش کنند. طرحواره های ناسازگار اولیه مفهوم کلیدی طرحواره درمانی است.

 

معرفی تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young)

 

تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young) 75 آیتم دارد که توسط جفری یانگ بر پایه یافته های اشمیت و همکاران برای ارزیابی 15 طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است. این 15 طرحواره عبارتند از:

.1 طرد / رهاشدگی  .2 بی اعتمادی / بدرفتاری .3 محرومیت هیجانی .4 نقض / شرم .5 انزوای اجتماعی / بیگانگی .6 وابستگی / بی کفایتی .7 آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری .8 گرفتاری .9 شکست .10 استحقاق / بزرگ منشی .11 خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی .12 اطلاعات .13 ایثار .14 بازداری هیجانی .15 معیارهای سرسختانه

 

تجارب در نهاد انسان

 

در تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young)، طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می گیرند و به صورت یک عینک دید ما به دنیا را تغییر می دهند. شما وقتی عینک آبی به چشم بزنید دنیا را آبی خواهید دید اما حقیقت با چیزی که از پشت عینک می بینید متفاوت است. طرحواره ها به شما نشان می دهند که دنیا را از پشت چه عینکی می بینید و کمک می کند که بتوانید حقیقت را همانطور که هست مشاهده کنید.

در واقع طرحواره الگوی تفکر یا رفتاری را توصیف می کند که دسته بندی اطلاعات و روابط بین آنها را سازماندهی می کند. در واقع طرحواره ها خوشه ها و ارتباط بین مفاهیم هستند که به مرور زمان در افراد شکل میگیرد و جهان بینی افراد را تعیین می کند و مفاهیم و اطلاعات بعدی در این طرحواره ها جای می گیرند.

شما میتوانید در تستشو با انجام تست طرحواره یانگ فرم کوتاه (Young) از طرحواره های الگو تفکر یا رفتاری خود آگاه شوید.