مشخصات تست مقیاس اضطراب کتل :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

عصر ما را "عصر اضطراب" نامیده اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده اند. در گسترۀ فعالیت‌های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا یه دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که "تنیدگی" برای زندگی آن ها را یه وجود آورده اند، صورت می گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند. همچنین موقعیت‌های متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاری وجود دارند که در آنها سنجش طراز اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

پرسشنامه اضطراب کتل

 

در این پرسشنامه، 40 پرسش دربارۀ مشکلاتی که غالبا افراد گاه به گاه در زندگی خود احساس می کنند، خواهید یافت. برای آنکه بتوانید به فهم و درک مشکلات خود نائل شوید، بهتر است که پاسخ خود را یا با سؤال یا با علامت زدن روی کلمه " بله" ، "نه" و جز آن، صراحتا مشخص کنید تا توصیف مسائلی که شما می توانید داشته باشید، میسر گردد.
با دو مثال ساده، در آغاز به عنوان تمرین کار را شروع کنید. همانطور که می‌بینید، هر سؤال در واقع به صورت یک جمله مطرح شده است. شما باید روی پاسخی که انتخاب کرده‌اید کلیک کنید تا به این ترتیب نشان دهید که آن جمله تا چه اندازه دربارۀ شما صدق می کند.

 

حالا پاسخ خود را در مثال‌هایی که ارائه شده اند، مشخص کنید:

من دوست دارم راه بروم:

الف) بله            ب) گاهی           پ) نه

من ترجیح می دهم که یک شب را ........ بگذرانم:

الف) با صحبت با اشخاص               ب) در سینما                پ) بین الف و ب

 

تقریبا نیمی از سؤالاتی که خواهید دید به انتخاب بین الف و ب منجر می شود و ب همواره در سمت چپ قراردارد. به خاطر داشته باشید که شما فقط زمانی از پاسخ " بین این دو " یعنی" مردد" استفاده می کنید که انتخاب بین الف و ب برایتان غیرممکن باشد.
هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید و به هر یک از سؤالات فقط یک جواب بدهید. پاسخ‌های شما کاملا محرمانه خواهند ماند.