مشخصات تست نئو فرم بلند (NEO PI-R) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

توضیحات تست:

تست نئو چیست؟

تست نئو چیست؟

 

تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR) یک ابزار ارزیابی روانسنجی است که به طور گسترده توسط کارفرمایان به عنوان بخش کلیدی فرآیند استخدام آنها و به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار ارزیابی در حین کار استفاده می شود.

مدل شخصیتی مورد استفاده در تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR) پنج جنبه از شخصیت را اندازه‌گیری می‌کند و نسخه‌هایی برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان دارد.

 

تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR) چگونه توسعه یافت؟

توسعه تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR)

 

تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR) در دهه 1970 با تحقیقات روانشناسان پل کوستا و رابرت مک کری در مورد چگونگی تغییر شخصیت با افزایش سن آغاز شد. آنها با استفاده از ویژگی های شخصیتی شناخته شده روان رنجوری (N) و برون گرایی (E)، سومین ویژگی شخصیتی، گشودگی (O) را کشف کردند. آنها در سال 1978 نسخه اصلی این تست را بر اساس این سه ویژگی نئو فرم بلند  (NEO-PIR) منتشر کردند.

تحقیقات بیشتر توسط کاستا و مک کری دو ویژگی شخصیتی دیگر را کشف کرد.

  • موافق بودن (A)
  • وظیفه شناسی (C)

با این مقیاس‌ها به نوبه خود در پنج مقیاس که ویژگی‌های گسترده‌تری را اندازه‌گیری می‌کنند: روان رنجوری (N)، برون‌گرایی (E)، گشودگی (O)، توافق پذیری (A)، و وظیفه شناسی (C). تست نئو فرم کوتاه NEO-FFI سوالات کوتاهتر و 60 موردی است که فقط پنج بعد وسیع را اندازه گیری می کند. مقیاس‌های هر دو پرسشنامه سطوح بسیار خوبی از پایایی و روایی را نشان داده‌اند و احتمالاً به پرکاربردترین پرسشنامه‌های شخصیتی در تحقیقات روان‌شناختی تبدیل شده‌اند.

در سال 2002، تست نئو فرم بلند NEO (NEO-PIR) روی بیش از 1900 دانش آموز دبیرستانی آزمایش شد. نتایج این تحقیق، و نمونه آزمایشی بیشتر از نوجوانان، بزرگسالان و دانش‌آموزان در سنین راهنمایی، منجر به توسعه NEO-PI-3 شد. تست NEO-PI-3 در سال 2005 منتشر شد، این تست همراه با واژه نامه ای از اصطلاحات همراه است تا درک آزمون را برای داوطلبان آسان تر کند. این واژه نامه و بهبودهای انجام شده در آزمون به این معنی است که NEO-PI-3 نه تنها برای بزرگسالان بلکه برای جوانان و افراد دارای معلولیت نیز مناسب است.

در حین توسعه NEO-PI-3، Costa و McCrae نسخه کوتاهی از NEO-PI-R را نیز ایجاد کردند که آن را NEO-FFI (فهرست پنج عاملی) نامیدند و اکنون به عنوان تست نئو NEO-FFI شناخته می شود. تحقیقات مستقل بعدی توسط McCrae و روانشناسان دیگر به طور کلی توافق کردند که مدل پنج عاملی در همه فرهنگ ها کار می کند، حتی در جایی که انگلیسی زبان اصلی آنها نیست.

 

به عنوان بخشی از فرآیند استخدام، معمولاً با نسخه های NEO-PI-3 یا NEO-PI-FFI آزمون روبرو خواهید شد.

آزمایش چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

تست‌های نئو NEO-PI-3 و NEO-PI-FFI سطوح شخصیتی شما را از پنج ویژگی شخصیتی زیر ارزیابی می‌کنند:

 

.1 باز بودن

علاقه به افزایش تجربه

 

این ویژگی شخصیتی به این بستگی دارد که چقدر برای تجربه دنیای اطراف خود باز هستید. باز بودن بر اساس مقیاس "بسته" در یک انتها تا "باز" ​​در سمت دیگر اندازه گیری می شود. نمره باز بودن بالا نشان می دهد که شما خلاق، مبتکر، خوشحال از مفاهیم انتزاعی و ماجراجو هستید، اما ممکن است برای حفظ تمرکز تلاش کنید و مستعد رفتارهای غیرقابل پیش بینی باشید. اگر نمره باز بودن پایینی دارید، ممکن است قابل اعتماد باشید، عملکرد ثابتی داشته باشید و محتاط باشید، اما تغییر را دوست نداشته باشید و به نظر نزدیک باشید.

 

.2 وظیفه شناسی