پشتیبانی تست‌شو

تست نئو فرم بلند (NEO PI-R)

صفت روان نژندی(N)
صفات انعطاف پذیری(O)
صفات دلپذیر بودن(A)
صفات برون گرایی(E)
صفات با وجدان بودن(C)

1.صفت روان نژندی

معرف حالت‌هایی از مشکلات روانشناختی و ضعف در بهداشت روانی است و نمرات بالا در این صفت، معرف نیازمندی فرد به خدمات مشاوره ای است.

اضطراب

این افراد؛ مضطرب، بیمناک، ترسو، مستعد نگرانی، عصبی، تنیده و جوشی هستند. هرچند مقیاس فوق هراس (فوبیا) خاصی را اندازه نمی گیرد؛ اما نمرات بالا در این ویژگی به احتمال زیاد نشان دهنده ترس های بیهوده ونیز اضطراب فراگیر خواهد بود. نمرات پایین در این ویژگی نشان دهنده حالت آرام و راحت می باشد.

پرخاشگری

پرخاشگری، تمایل به تجربه خشم را ارایه می دهد. همچنین، آمادگی فرد را برای تجربه خشم اندازه می گیرد و به وضعیت‌هایی چون ناکامی و تلخ کامی مربوط است. نمره پایین در این مقیاس، به سطح دلپذیربودن فرد مربوط است و افراد غیر دلپذیر اغلب نمره بالایی در این مقیاس می گیرند. همچنین،افراد با نمره پایین در این مقیاس، راحت طلب بوده و به هنگام خشم، آرام هستند.

افسردگی

این مقیاس، تفاوت افراد سالم را در تمایل به تجربه افسردگی، اندازه می گیرد. افراد با نمرات بالا مستعد احساس گناه، غم، ناامیدی، و تنهایی هستند. آنها به راحتی مأیوس می شوند و اغلب اندوهگین هستند. در نمرات پایین، افراد به ندرت چنین هیجان‌هایی را تجربه م کنند؛ اما لزوماٌ بشاش و خوشدل نیستند.

حساسیت به خویشتن

هیجان، شرم و دستپاچگی، هسته اصلی این صفت از روان نژندی می باشد. افراد کمرو در حضور دیگری ناراحت هستند، نسبت به ریش‌خند کردن دیگران حساس بوده و مستعد احساس حقارت می باشند. کمرویی شبیه احساس شرم و اضطراب اجتماعی است. نمرات کمتر لزوماً مهارت‌های اجتماعی بهتر یا متعادلی را نمی سنجند؛اما این افراد از موقعیت‌های اجتماعی ناهنجار، کمتر صدمه می بینند.

تکانشوری

در NEOPI-R، تکانشوری به ناتوانی در کنترل هوس‌ها، امیال و آرزوها(در رابطه باغذا،سیگار،تملک و...)مربوط می شود.این امیال به حدی قوی به نظر می رسند که فرد نمی تواند در مقابل آنها مقاومت کند. هرچند ممکن است از رفتار خود، پشیمان شود. افراد در نمرات پایین، مقاومت در مقابل چنین وسوسه هایی را آسان می‌دانند و در مقابل ناکامی تحمل بالایی دارند.

آسیب پذیری

صفت نهایی در روان نژندی، آسیب پذیری در مقابل فشار روانی می باشد. افراد با نمره بالا در این مقیاس، در مقابله با فشارهای روانی احساس ناتوانی می کنند. این افراد وقتی با یک موقعیت اضطراری مواجه می شوند؛وابسته، ناامید و هراسناک می شوند. افراد در نمره پایین، احساس می کنند در موقعیت‌های مشکل، قادر به اداره خود می باشند.

2.صفات برون گرایی

این ویژگی به رفتارهای بین فردی و رشد اجتماعی مرتبط با فعالیت‌های اجتماعی معطوف است. این صفت یکی از نشانه های رفتار اجتماعی می باشد.

صمیمیت

صمیمت، صفت برون گرایی است. افرادی که از این ویژگی برخوردار هستند؛ گرم، با محبت و رفیق دوست می‌باشند. آنها مردم را دوست دارند و با دیگران به راحتی دلبستگی نزدیک ایجاد می کنند. نمرات پایین در این صفت ضرورتاً به مفهوم روابط خصمانه و با غم‌خواری کم نیست؛ اما این افراد در روابط خود خیلی رسمی هستند و با احتیاط عمل می کنند.

جمع گرایی

دومین جنبه برون گرایی، جمع گرایی است. مردم گروه گرا از جمع شدن با دیگران لذت می برند و هرچه جمع بیشتر باشد، آنها شادتر هستند. نمره پایین افراد در این مقیاس، نشانه تمایل آنها به تنهایی است، از محرک‌های اجتماعی یا فعالانه اجتناب می کنند و یا به دنبال آن نمی روند.

قاطعیت

نمرات بالا در این مقیاس، نشانه جرات و قدرت افراد است. این افراد، همچنین از لحاظ اجتماعی پیشرفت می کنند، بدون تردید حرف می زنند واغلب رهبر گروه می شوند. افراد با نمرات پایین در این مقیاس، ترجیح می دهند در زمینه عمل قرار گیرند و اجازه می دهند دیگران گوینده باشند.

فعالیت

افراد با نمرات بالا در این مقیاس؛ فعالیت سریعی دارند، در تلاشهای خود قدرت و نیروی بیشتری صرف می کنند و در تداوم کار توان بیشتری نشان می دهند.همچنین، زندگی پرتحرکی دارند. افراد با نمرات پایین در این مقیاس، گرچه لزوماًکم تحرک یا تنبل نیستند؛ اما در فعالیت‌های خود راحت هستند و فراغت بیشتری برای خود فراهم می سازند.

هیجان خواهی

افراد با نمرات بالا در این مقیاس، دز آرزئی محرک و هیجان هستند، رنگهای روشن را دوست دارند و خواهان محیط های شلوغ هستند. هیجان خواهی در بعضی جنبه ها شبیه جستجوی احساس است(ذاکرمن،1979). نمرات پایین در این مقیاس نشان دهنده نیاز کمتر به تحریک است. این افراد در شرایطی زندگی می کنند که برا ی افراد با نمره بالا در این مقیاس خسته کننده و ملال آور است.

هیجان های مثبت

در این مقیاس، افراد خواهان هیجان های مثبت مثل لذت، شادی و عشق هستند. افراد با نمرات بالا در این مقیاس، به راحتی می خندند و اغلب خنده رو، بشاش و خوش بین هستند. نمرات پایین در این مقیاس لزوماً نشانه ناشادی نیست؛بلکه صرفاً کم تظاهر و ظاهراً آرام هستند.

3.صفات انعطاف پذیری

صفات انعطاف پذیری بر اساس زمینه های تجربی که فرد در آن منعطف است، طراحی شده است.

تخیل

افرادی که در تخیل منعطف هستند، تصوری روشن و یک زندگی تخیلی فعال دارند. رویاهای آنها یک راه فرار نیست؛ بلکه راهی جهت خلق یک دنیای درونی جالب باری خودشان است. آنها تخیلات خود را بسط و توسعه داده و باور دارند که تخیل، عاملی برای یک زندگی خلاق و غنی است. افرادی که در این مقیاس نمره کم می گیرند، اصطلاحاً خیلی بی روح هستند و ترجیح می دهند فکر خود را بر وقایعی متمرکز سازند که در حال انجام آن هستند.

زیباپسندی

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، درک عمیقی از هنر و زیبایی دارند. شعر آنها را تکان می دهد، مجذوب موسیقی می شوند و به تئاتر عشق می ورزند. آنها نیازی ندارند که قریحه هنری داشته باشند یا آنچه را که اغلب مردم خوب می دانند، لزوما بپسندند؛ اما علاقه انها به هنر موجب می شود که دانش خود را از هنر گسترش بدهند و در مقایسه با افراد معمولی، درک بیشتری از هنر داشته باشند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، به هنر و زیبایی حساسیت و علاقه کمتری نشان می دهند.

احساسات

انعطاف پذیری در احساسات به درک ضمنی احساسات درونی و هیجان‌های خود فرد مربوط است.ارزیابی هیجان، به عنوان یک قسمت مهم از زندگی این افراد است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، موقعیت‌های هیجانی مختلف را خیلی بیشتر و عمیق تر تجربه می کنند و شادی و غم را شدیدتر از دیگران احساس می نمایند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، افت هیجانی داشته و باور نمی کنند که ممکن است موقعیت‌های هیجانی خیلی مهمی نیز وجود داشته باشد.

اعمال

انعطاف پذیری در اعمال و رفتار، به صورت تلاش در فعالیت‌های مختلف، رفتن به جاهای تازه و خوردن موادغذایی غیر معمول، دیده می شود. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، تازگی و تنوع را به امور آشنا و معمول ترجیح می دهند و در طول زندگی به سرگرمی های مختلف مشغول می شوند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، تغییرات را مشکل می یابند و ماندن در وضعیت ثابت را ترجیح می دهند.

عقاید

کنجکاوی ذهنی ،جنبه ای از انعطاف پذیری است که از قدیم شناخته شده است.این صفت نه تنها به صورت پی گیری فعال علایق ذهنی به خاطر خودشان بروز پیدا می کند، بلکه به صورت فراخ اندیشی و علاقه به در نظر گرفتن عقاید جدید و احتمالاً غیر معمول نیز دیده می شود. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، هم از بحث‌های فلسفی و هم از محرک‌های ذهنی، لذت می برند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، کنجکاوی محدودی دارند و اگر هوش بالا هم داشته باشند، تمرکز خاصی به عناوین محدود زمینه کاری خود دارند.

ارزش‌ها

انعطاف پذیری در ارزش‌ها، به معنای امادگی برای امتحان مجدد ارزش‌های مذهبی،سیاسی و اجتماعی است.افراد غیر منعطف متمایل به پذیرش اقتدار و افتخارات سنتی هستند و سعی می کنند این افتخارات را حفظ نمایند. از این رو، به ارتباط های سیاسی کم توجه هستند. انعطاف پذیری در ارزش‌ها می تواند نقطه مقابل تعصب گرایی یا جزم گرایی باشد.

4.صفات دلپذیر بودن

این صفت را می توان با ویژگی‌های مثبت انسان دوستی و همکاری‌های گروهی در محیط کار، مترادف دانست. همچنین می توان این صفات را با ویژگی هم‌رنگی با محیط کاری، مترادف دانست.

اعتماد

اولین صفت دلپذیر بودن، اعتماد است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، گرایش به این باور دارند که دیگران درستکار و خوش نیت هستند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، بدگمان و شکاک هستند و فکر میکنند ممکن است دیگران خلافکار یا خطرناک باشند.

صراحت

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، رک، بی ریا و صاف و ساده هستند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، خیلی مایلند دیگران انان را دوست داشته باشند؛ هرچند که آن افراد با ریا، حیله گر و فریبکار باشند. آنها این شیوه را لازمه مهارت‌های اجتماعی می دانند و ممکن است اشخاص خیلی رک گو را ساده تلقی کنند. در تفسیر این مقیاس، بهتر است گفته شود که ثبات نمرات این مقیاس بستگی به «سایر افراد» دارد.همچنین، افرادی که در این مقیاس نمره پایین می گیرند، احتمالاً حقیقت را می پیچانند یا در بیان احساسات واقعی خود، طفره می روند؛ اما این حالت به معنای متقلب بودن یا زرنگی این افراد نیست. از این مقیاس نباید به عنوان یک مقیاس دروغ سنج، به منظور اعتباریابی خود پرسشنامه و یا به منظور سنجش صداقت افراد،استفاده شود.

نوع‌دوستی

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی میگیرند، توجه فعالی به دیگران دارند، خوشی را در بخشندگی می‌دانند،دیگران را در نظر می گیرند و دوست دارند به هنگام نیاز، به دیگران کمک کنند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می‌گیرند،شبیه افراد خود محور بوده و به شرکت در مسایل دیگران، بی علاقه اند.

تبعیت

این صفت مربوط به ویزگی های رفتاری در برخوردهای بین فردی است. افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می‌گیرند، تمایل دارند به دیگران احترام بگذارند، پرخاشگری خود را پنهان کنند، ببخشند و فراموش کنند ، مردم را قبول می کنند و فروتن و ملایم هستند. افرادی که نمره پایینی در این مقیاس می گیرند، پرخاشگر و رقابت جو هستند و در مواقع ضروری، ناراحتی خود را ابراز می کنند.

تواضع

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، فروتن می باشند؛ به خود بی توجه هستند و در عین حال دارای اعتماد به نفس یا عزت نفس نیز، نمی باشند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی میگیرند، فکر می کنند که افراد استثنائی هستند، از این رو در نظر دیگران ممکن است از خود راضی یا متکبر جلوه کنند. کاهش مرضی شرم و فروتنی قسمتی از مفهوم بالینی فرد خود شیفته است.

درک دیگران

این مقیاس، میزان حساسیت و در نظر گرفتن دیگران را اندازه می گیرد. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، به سوی دیگران گرایش دارند و در سیاست‌های اجتماعی، طرفدار افراد و نیازهای آنان هستند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، بیشتر، مرد عمل هستند و کمتر به دل رحمی متوسل می شوند. آنها خود را واقع بین می دانند و افرادی هستند که تصمیمات عاقلانه و براساس منطق سرد، میگیرند.

5.صفات با وجدان بودن

این صفت یکی از ویژگی‌های کارمند یا کارگر خوب است که مفهوم وجدان کاری را نیز در بر میگیرد.

کفایت

کفایت به این احساس مربوط می شود که فرد تا چه اندازه؛ قابل،حساس، مآل اندیش و موثر است. در این مقیاس نمره بالا نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است.افرادی که در این مقیاس نمره پایین میگیرند، نسبت به توانایی خود شک دارند و احساس ناشایستگی و عدم آمادگی می کنند.

نظم و ترتیب

در این مقیاس، نمره بالا نشانه تمیزی، آراستگی و مرتب بودن است. این افراد، اشیا را در جای صحیح خود قرار می دهند. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، قادر به سازمان دادن نیستند و خود را فردی نامرتب توصیف می کنند. نظم و ترتیب خیلی زیاد و شدید،ممکن است منجر به اختلال شخصیت وسواسی شود.

وظیفه شناسی

باوجدان بودن از جهتی به معنای«اداره کردن آگاهانه» است این جنبه از با وجدان بودن به عنوان وظیفه شناسی، قلمداد شده است. افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، به اصول اخلاقی شان پایبند هستند و تعهدات اخلاقی‌شان را به طور دقیق، انجام می دهند. افرادی مه در این مقیاس نمره پایین می گیرند، با مسایل اخلاقی به طور اتفاقی برخورد می کنند و ممکن است در دیگران احساس عدم استقلال و بی اعتمادی ایجاد نمایند.

تلاش برای موفقیت

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، سطح آرزوی بالایی دارند و خیلی سخت کار می کنند تا به اهداف خود برسند.این افراد، ساعی و هدفمند هستند و در زندگی قدرت جهت دهی خوبی دارند. افرادی که در این مقیاس نمره پایین می گیرند، بی حال و تنبل هستند و برای موفقیت، تلاش نمی کنند. همچنین، بلندهمت نیستند و ممکن است فردی بی هدف جلوه کنند. این افراد غالباً از سطح پایین موفقیت خود، کاملاً راضی هستند.

خویشتنداری

منظور از این مقیاس، توانایی فرد در شروع به انجام دادن وظایف و ادامه کار در جهت تکمیل آن، علی رغم دلتنگی ها و آشفتگی هاست. در این مقیاس، نمره بالا نشان دهنده توانایی فرد در تحریک خود برای انجام دادن کارهاست. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، در آغاز کردن کارهای عمومی مسامحه می کنند، به آسانی از ادامه کار باز می مانند و اغلب مشتاق آسودگی خیال و راحتی هستند. این افراد به آسانی در موقعیت‌های شتاب زدگی، گیج می شوند.

محتاط در تصمیم گیری

این مقیاس مربوط به حد تمایل افراد به فکر کردن قبل از اقدام به عمل است. در این مقیاس، نمره بالا نشان دهنده تامل زیاد و احتیاط فرد در انجام دادن امور است.افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند، بی تامل هستند و بدون توجه به تبعات آن، صحبت کرده یا عمل می کنند در این مقیاس، نمره خیلی پایین نشان دهنده بی اختیاری افراد است و حاکی از ان می باشد که این افراد به راحتی از تصمیمات خود،صرف نظر می کنند.