مشخصات تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

توضیحات تست:

تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) چیست؟

تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) چیست؟

نظریه هوش چندگانه در سال 1983 توسط دکتر هاوارد گاردنر، استاد آموزش دانشگاه هاوارد ارائه شد. این نشان می دهد که مفهوم سنتی هوش، بر اساس تست IQ، بسیار محدود است. در عوض، دکتر گاردنر در تفسیر تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) هشت هوش مختلف را پیشنهاد می کند تا طیف وسیع تری از پتانسیل انسانی در کودکان و بزرگسالان را در برگیرد. این هوش ها در تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) عبارتند از: