مشخصات تست هوش چندگانه گاردنر (Gardner) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش موسیقیایی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش طبیعت گرایانه

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش درون فردی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش میان فردی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش بدنی - جنبشی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش زبانی - کلامی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش منطقی - ریاضی

تست هوش گاردنر (Gardner)

هوش تجسمی

توضیحات تست:

تست هوش گاردنر

تست هوش گاردنر یا همان تست هوش چندگانه، یک آزمون بسیار جالب برای سنجش استعداد وتوانایی های شما در 10 زمینه مختلف است. طبق نظریه هوش گاردنر، همه انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند؛ در واقع یک فرد باهوش ، نباید فقط ضریب هوشی ( IQ) بالایی داشته باشد.

 

باور سنتی در مورد هوش این است که فقط یک نوع هوش وجود دارد و ان هم هوشی است که در بدو تولد همراه ما است. در مقابل این باور سنتی، نطریه های هوش مختلفی ارائه شد. واقعیت این است که هر دانشمندی با رویکرد خاص خود واز زاویه ی دید متفاوتی به هوش نگاه می کند. به همین دلیل انواع مختلف هوش در روانشناسی وجود دارد.
نظریه هوش های چندگانه هم یکی از این رویکردها است که توسط” هوارد گاردنرمطرح شده است. او معتقد است که باهوش بودن یک فرد تنها به ضریب هوشی او وابسته نیست بلکه باید به جنبه های دیگر هوش هم توجه شود.

 

 

 

 

پیش از ان تصور می شد که ضریب هوشی قابل تغییر نیست. اما گاردنر با معرفی انواع مختلف هوش در وجود انسان، این نظریه ها را به چالش کشید. هوش های چندگانه بر خلاف هوش عمومی وضریب هوشی، توانایی های مختلفی را شامل می شوند که قابل رشد وبهبود هستند.