مشخصات آزمون میزان تحول‌پذیری سازمان‌ها :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تحول سازمان‌ها به معناي اين است كه هر سازماني در ساختار، فن آوري، تجهيزات، مراحل و عملكردهاي توليد، رفتار كاركنان و همچنين شرايط موثر بر آنها چگونه عمل می‌کند. تحول سازماني به صورت يك فرايند است و وقتي اين فرايند شروع شود و ادامه یابد قابليت سازمان در سازگاري با محيط متغير سياسي، اقتصادي و فن آوري و رقابتي افزايش مي يابد. سازمان هاي موفق سازمان هايي هستند كه از قابليت تحول پذيري بالايي برخوردار باشند.

آزمون حاضر به شما کمک می‌کند که از میزان تحول‌پذیری سازمان خود آگاه شوید و تقاط ضعف سازمان خود را در جهت تحول‌پذیری شناخته و بتوانید در جهت بهبود آن‌ها قدم بردارید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک در جهت مطلوب نمودن تحول‌پذیری سازمان شماست