مشخصات آزمون میزان مهارت شنود مؤثر مدیران و کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

گفت و شنود مؤثر یکی از مهارت‌هایی است که با برخوداری از آن هم به کیفیت روابط سازمانی خود ارتقاء می‌بخشید و هم میزان رضایت شغلی شما بهبود می‌یابد.

حالت‌ها و زبان بدن شما هنگام گفت و شنود با اطرافیان و همکارانتان، نشانه‌های زیادی از مهارت شنود مؤثر شما را نشان می‌دهد. با انجام این آزمون خواهید فهمید که آیا مهارت گفت و شنود در شما مؤثر و قوی است یا دارای مهارت شنود ضعیفی هستید.
به هر یک از موارد و مطالب عنوان شده تا حد امکان بی‌طرفانه و صادقانه جواب دهید و جواب‌ها را به نحوی انتخاب کنید که موقعیت واقعی شما را نشان دهد نه آن چیزی که شما دلتان می‌خواهد یا فکر می‌کنید باید این‌طور باشد. پاسخ واقعی و صادقانه شما عزیزان می‌تواند نتایج قابل‌قبول و معناداری را به شما نشان دهد تا از نتایج در جهت اصلاح خود استفاده کنید. به عبارت دیگر سعی نکنید با پاسخ‌های غیرواقعی خودتان را فریب دهید. زیرا هدف اساسی این تست، کمک به اصلاح و بهبود مهارت شنود مؤثر شماست.