آزمون میزان مهارت شنود مؤثر مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

116

از 160 نمره

میزان مهارت شنود مؤثر مدیران و کارکنان 110-140

دارای مهارت گفت و شنود هستند.

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که دارای ویژگی‌‌های زیر هستید:

میزان مهارت شنود مؤثر مدیران و کارکنان 110-140

1. در هنگام گوش دادن سکوت داشته و تمرکز کمتری دارید.

2. با گشاده رویی گوش می‌دهید.

3. گوش دادن را تا حد زیادی مهم تلقی می‌‌کنید.

4. احترام به گوینده را حفظ می‌‌کنید.

5. صحنه گفت و شنود را مگر در مواقع ضروری بدون عذرخواهی ترک نمی‌کنید.

6. سعی می‌کنید صحبت‌های گوینده را قطع نکنید.

7. در گوش دادن صبر و حوصله به خرج می‌دهید.

8. اندکی به حدس و گمان منظور گوینده قبل از صحبت کردن می‌‌پردازید.

9. در فرآیند گفت و شنود بیشتر از خود و کمتر از گوینده نقد می‌‌کنید.

10. به شخصیت گوینده در حرف زدن کمتر توجه می‌‌کنید.

11. به گلایه دیگران گوش می‌دهید.

12. سعی می‌‌کنید تماس چشمی‌ خود را با گوینده قطع نکنید.

13. رضایت خود را از گوینده با «گفتن» اعلام می‌‌کنید.

14. هنگام گوش دادن کمتر با وسایل بازی می‌‌کنید.

15. در گفت و شنود صحبت می‌‌کنید.

16. سعی می‌‌نمائید صحبت‌های طرف مقابل را درک کنید

17. در بعضی مواقع عکس العمل‌‌های تدافعی گوینده را تحریک می‌‌کنید.

18. بعضی مواقع سعه صدر شما در گوش دادن کم می‌شود.

19. نگاه خیره کننده به گوینده ندارید.

20. به میزان کمی در هنگام گوش دادن تکان می‌خورید.

21. گوینده را قبول می‌کنید.

22. نکاتی از سخنان گوینده را بیان می‌کنید.

23. احساس طرف مقابل را درک می‌کنید.

24. در مواقع لزوم صحبت‌‌های طرف مقابل را برای او بازگو می‌کنید.

25. درباره گفته‌‌ها فکر می‌کنید.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF