بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

دارای مهارت گفت و شنود مؤثر و قوی هستید.

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که از مهارت گفت و شنود مسؤثر و فعای برخوردار و دارای ویژگی‌‌های زیر هستید:
 1. در هنگام گوش دادن سکوت و تمرکز زیادی دارید.
 2. در تمام طول فرآیند گفت و شنود با لبخند و گشاده رویی گوش می‌دهید.
 3. گوش دادن را امر مهم و حرفه ای تلقی می‌‌کنید.
 4. به گوینده فوق العاده احترام می‌‌گذارید.
 5. صحنه گفت و شنود را هرگز بدون عذرخواهی ترک نمی‌کنید.
 6. از قطع کردن حرف‌های گوینده به شدت ناراحت می‌شوید.
 7. صبر و حوصله شما در گوش دادن قابل تحسین است.
 8. از حدس و گمان منظور گوینده قبل از صحبت کردن به شدت پرهیز می‌کنید.
 9. در فرآیند گفت و شنود نقد را متوجه خودتان می‌کنید.
 10. حرف‌های گوینده را بر شخصیت او ترجيح می‌دهید.
 11. با دلسوزی و همدلی به گلایه‌‌های دیگران گوش می‌دهید.
 12.  تماس چشمی خود را با گوینده قطع نمی‌کنید.
 13. مقید هستید رضایت خود را از گوینده با تکان دادن سر و حالات جهت نشان دهید.
 14. هنگام گوش دادن با هیچ وسیله سرگرم نمی‌شوید.
 15. در گفت و شنود کم صحبت می‌کنید.
 16. با هدف فهمیدن به گوینده گوش می‌دهید.
 17. از برانگیختن عکس العمل‌‌های نداشتی گوینده دوری می‌کنید.
 18. با سعه صدر گوش می‌دهید.
 19. از نگاه خیره کننده به هنگام گوش دادن جدا پرهیز می‌کنید.
 20. از تکان خوردن هنگام شنیدن دوری می‌کنید.
 21. گوینده را به گرمی می‌پذیرید.
 22. نکات مهم و کلیدی سخنان طرف مقابل را بیان می‌کنید.
 23. احساس طرف مقابل را درک و یه کلام بیان می‌کنید.
 24. از باز گفتن مطالب صرف مد بس یه و لذت می‌برید.
 25. درباره شنیده‌‌ها به تفکر عمیق می‌پردازید.

دانلود PDF