جشنواره جشنواره
پشتیبانی تست‌شو
نقش تست های روانشناسی برای ازدواج

اهمیت و نقش تست های روانشناسی برای ازدواج

از مهم ترین جنبه های تست های روانشناسی، ارزیابی روانشناسی یک رابطه عاطفی است. تست های روانشناسی روابط برای هر زوجی لازم است چرا که اطلاعات و پاسخ های کاملی به سوال هایی مانند شما جذب چه افرادی میشوید، چرا ممکن است در رابطه تان شکست بخورید و در رابطه چه انتظاری از یکدیگر دارید را به شما میدهد. بنابراین، برای شروع یک رابطه پایدار و شاد در ابتدا نیاز دارید پایه های آن را مستحکم کنید که تست های روانشناسی روابط به شما در شناخت بهتر این پایه ها کمک میکند که علاوه بر خود، به شناخت نسبتاً کاملی از فرد مورد نظرتان پیدا کنید.

تست شو  

0

قدم اول در انجام تست ازدواج آنلاین این است که به هیچ عنوان به این تست ها به دید یک سرگرمی نگاه نکنید. همه ی تست های روانشناسی روابط دارای یک پیش زمینه علمی هستند و از فیلتر بهترین متخصصان و روانشناسان دنیا رد شده اند و از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردارند.

به قول دکتر انوشه، از بهترین روانشناسان حوزه روابط در ایران، در هر رابطه ای که در ما در آن قرار داریم ما به هیچ عنوان با 2 نفر رو به رو نیستیم بلکه با 6 فرد متفاوت رو به رو هستیم:

فردی که هستم
فردی که او انتظار دارد من آن شخص باشم
فردی که در رابطه هستم
فردی که او هست (زوج مورد نظر)
فردی که من انتظار دارم او آن شخص باشد
فردی که در رابطه هست

اهمیت تست های روانشناسی ازدواج

با این تفاسیر یک رابطه عمیق به هیچ عنوان ساده نیست و نیازمند شناخت نسبتا کامل زوجین از یکدیگر است. متاسفانه امروزه آفت روانشناسی روابط وجود انسان های سودجو مانند رمالان و فالگیرانی است که با خرافات ضد علمی سعی میکنند روابط پیچیده انسانی را به راحتی پیش بینی کنند و همین امر هم باعث میشود که علاوه بر پول و زمانی که برای این افراد میگذارید نتیجه مورد انتظارتان را به شما ندهند و حتی در موارد باعث آسیب رسانی شما و رابطه تان نیز میشوند.

بهترین راه برای تحلیل روانی انسان راه حل هایی است که روانشناسان با روش های علمی ارائه میدهند.

معروف ترین تست های روانشناسی زوجین