مشخصات آزمون کهن الگو قهرمان درون (PMAI) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه
مقالات مرتبط

توضیحات تست:

نظریه کهن الگوها یا همان آرکیتایپ های شخصیتی مبتنی بر تئوری های کارل گوستاو یونگ شکل گرفته است. آرکیتایپ برگرفته از یک کلمه یونانی آرکه تیپوس به معنای الگو و یا مدلی که چیزی از روی آن ساخته می شود.

نظریه کهن الگوها ، اولین بار توسط کارل گوستا و یونگ روانپزشک سوئیسی مطرح شد. آزمون آرکتایپ یونگ یا همان تست قهرمان درون، آزمونی است که به مشخص شدن آرکتایپ غالب ناخودآگاه می پردازد و مشخص می کند فرد در ناخودآگاه خود بر روی چه انرژی تمرکز دارد و با آن زندگی خود را پیش می برد. حوزه ناخودآگاه در ذهن و روان انسان بسیار پیچیده است و دانشمندان زیادی برای کشف آن تلاش کردند. تست قهرمان درون به شما کمک میکند تا بفهمید در کدام مرحله از سفر قهرمانی زندگی خود هستید.

 

 

شما با شناخت این الگوهای باستانی، منطق و فلسفه زندگی خود را بهتر درک می کنید. کهن الگوهای هر فرد مهم ترین نیازها و خواسته های زندگی وی را نشان می دهد. درک و شناخت آن ها شما را با استعدادهای نهفته خود آشنا کرده، دلیل و ارزش های اصلی زندگی تان را به شما نشان می دهد و در ارتباط و درک بیشتر دیگران به شما کمک می کند.

هر یک از کهن الگوها ماهیت، هدف و عملکرد خاص خود را دارد. وقتی استوره ای در شما بیدار می شود، داستان آن را در زندگی دنبال می کنید. چگونگی نگاه ما به جهان بستگی به این دارد که در حال حاضر کدام کهن الگو در ما فعال است. بهتر است کهن الگوی شما با کاری که در پیش می گیرید هماهنگی داشته باشد