مشخصات پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

عشق در نامزدی | تستشو

 

قرارداد نامزدی موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی، نوعی نسبت خویشاوندی و آثار حقوقی می‌شود. دوران نامزدی می‌تواند تنها بخش هیجان‌انگیزی از رابطه شما با کسی باشد که مطمئنید قرار است همسرتان شود، یا اینکه بیشتر به یک آزمون و خطای ارتباطی تبدیل شود که جوابش را از پیش تعیین نکرده‌اید. تصوری که شما از این چند ماه دارید، و سوال‌هایی که در ذهنتان است و به دنبال پاسخشان می‌گردید، می‌تواند تا اندازه‌ای آینده‌ای که قرار است به آن وارد شوید را پیش‌بینی کند.

 

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی چگونه به ما کمک میکند؟

شریک زندگی | تستشو

 

روابط به طور طبیعی با رشد، تغییر می کنند. مقابله با تغییرات منفی با درک شریک زندگی خود و یادگیری راه های مدیریت تفاوت ها شروع می شود. سازگاری با رویداد های دوران نامزدی احتمالاً یکی از چالش برانگیزترین و پیچیده ترین جنبه های تجربه انسانی است. اگرچه این طبیعی است که اگر تغییر در یک رابطه اتفاق بیفتد، گاهی اوقات برای یک یا هر دو شریک زندگی دشوار است که بفهمند چرا و چه کاری باید انجام دهند. ناامیدی و تعارض ناشی از آن ممکن است به شما این احساس را بدهد که غلبه بر مشکلات رابطه شما غیرممکن است. خبر خوب این است که اگر مدتی را صرف درک دلایل اصلی تغییر رویداد ها در نامزدی کنید، می‌توانید راه‌هایی را بیاموزید که با هم از طریق آن به بهبود روابط خود کمک کنید. این پرسشنامه یعنی پرسشنامه رویداد های رابطه نامزدی به شما در شناخت خود و رابطه تان کمک میکند.

 

چه رویدادهایی را در دوران نامزدی ممکن است تجربه کنید؟

تجربیات نامزدی | تستشو

 

برخی از تغییراتی که در روابط رخ می دهد تأثیرگذارتر از سایرین است. به عنوان مثال، تغییرات بزرگ ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • یکی از شما نمی خواهد بچه دار شوید.
  • نامزد شما می خواهد در جایی زندگی کند که شما نمی خواهید.
  • نامزد شما وضعیت سلامت جسمی یا روانی جدیدی را تجربه می کند.

 

با این حال، گاهی اوقات تغییرات به ظاهر جزئی می تواند باعث تغییرات بزرگ و اساسی در روابط شود. به طور مثال:

  • نامزد شما به باشگاه می‌رود یا سرگرمی جدیدی را پیدا می‌کند.
  • یکی از شما دوست جدیدی پیدا می کند.
  • برنامه کاری شما یا نامزدتان تغییر می کند.
  • عادت های آزاردهنده برای اولین بار ظاهر می شوند.

 

بسیاری از این تغییرات صرفاً ناشی از مراحل طبیعی یک رابطه در طول تکامل است. بنابراین، پرسشنامه رویداد های رابطه نامزدی به درک این که این مراحل چیست و چه احساسی ممکن است در حین اتفاق افتادن آن رویداد داشته باشید کمک کند.

 

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی چگونه عمل کند؟

تست مقیاس عشق | تستشو

 

روابط مانند موجودات زنده هستند و با فصول زندگی رشد و تغییر می کنند. شناخت و پذیرفتن تغییر و یادگیری سازگاری در زمانی که انتظارات برآورده نمی شود، می تواند تضمین کند که روابط شما به همان شکلی که قرار بود تکامل یابد.

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی یک ابزار 19 سؤالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل و پایبند بودن به رابطه را می‌سنجد. مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی به شش سطح تقسیم می‌شود. میتوانید برای شناخت بهتر رابطه خود تست مقیاس عشق در سایت تستشو را نیز تجربه کنید.