مشخصات آزمون انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

پرسشنامة انعطاف پذیری خانواده چیست؟

انضباط خانواده | تستشو

 

مراد از انعطاف‌پذیری میزان تغییراتی است که در نقش‌ها، قوانین، کنترل و انضباط خانواده وجود دارد. در خانواده‌های منعطف، رهبری و مدیریت خانواده به صورت دموکراتیک است و کمتر حالت استبدادی به خود می‌گیرد و اعضای جوان‌تر خانواده نیز در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند.

در واقع انعطاف پذیری یک خانواده ریشه در الگوی تربیتی والدین، فرهنگ خانوادگی، شرایط اقتصادی_اجتماعی خانواده و جامعه و ویژگی های روانشناختی والدین دارد. برای مثال خانواده ای که تصور تحقیرآمیزی نسبت به فرزندان خود دارند، اجازه پیشرفت به آنها نمیدهند و از آنها برای تجربه ی موقعیت های بیشتر حمایت نمیکنند.

از سویی خانواده‌های نامنعطف در برخورد با مشکلات شیوه‌های سنتی، پیش‌پا افتاده و گاه قدرت طلبانه را در پیش می‌گیرند که در بسیاری از موارد باعث حذف مسئله می‌شود تا حل آن.

خانواده های منسجم دارای چند ویژگی مهم هستند. از مهم ترین این ویژگی ها، انعطاف پذیری عاطفی است. انعطاف پذیری یکی از مهم ترین عوامل در مورد طول عمر و سلامت کلی روابط عاشقانه و خانوادگی شما باشد.

 

انعطاف پذیری روانشناختی چیست؟

شیوه سنتی تربیت فرزند | تستشو

 

انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به عنوان مجموعه‌ای از مهارت‌ها تعریف می‌شود که افراد وقتی با افکار، احساسات، عواطف یا تجربیات دشوار یا چالش‌برانگیز مواجه می‌شوند، از آن‌ها استفاده می‌کنند. چنین مهارت هایی شامل:

  • پذیرفتن تجربیات چه خوب و چه بد و پذیرفتن آنها صرف نظر از اینکه چقدر چالش برانگیز یا دشوار هستند.
  • داشتن آگاهی از لحظه حال در طول زندگی
  • تجربه افکار و احساسات بدون وابستگی وسواس گونه به آنها
  • حفظ چشم انداز گسترده تر حتی در میان افکار و احساسات دشوار
  • عدم ناامیدی حتی در مواجهه با تجربیات سخت و شکست‌ها

 

پرسشنامة انعطاف پذیری خانواده چه فایده ای دارد؟

فرزندان خانواده  | تستشو

 

یک فرد از نظر روان‌شناختی انعطاف‌پذیر دارای مجموعه‌ای از نگرش‌ها و مهارت‌های گفته شده می‌باشد. آنها عموماً پذیرای تجربیات خوب یا بد هستند. آنها سعی می کنند آگاهانه از لحظه حال آگاه باشند. آنها سعی میکنند به رفتار ها و افکار منفی توجه نکنند. آنها بسیار با دید باز به مشکلات و مسائل نگاه میکنند. آنها با وجود ناکامی ها همچنان به دنبال اهداف خود هستند. و آنها ارتباط خود را با "ارزش های عمیق تر" حفظ می کنند، مهم نیست که یک روز چقدر استرس زا باشد. برای مثال، والدینی که با وجود داشتن روز سخت و دشوار با کودک خود به آرامی برخورد می‌کنند. انعطاف ناپذیری روانشناختی مخالف این افکار و نگرش ها را توصیف می کند.

این پرسشنامه دارای ۱۶ سؤال می‌باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می‌شود تا از طریق پاسخ‌های آنها میزان انعطاف‌پذیری موجود در خانواده مشخص گردد. پس اگر والدینی هستید که نمیدانید در شرایط دشوار ممکن است رفتار شما چه تاثیری بر کودک شما بگذارد، پیشنهاد ما انجام پرسشنامة انعطاف پذیری خانواده در سایت تستشو می‌باشد.