بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

60

نمره شما از این آزمون

هرچه نمره شما در این آزمون بیشتر باشد میزان انعطاف پذیری خانواده نیز بیشتر میباشد
دانلود PDF