مشخصات آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

تست رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

 

رضایتمندی، یک متغیر نگرشی است بنابراین، یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق، رضایتمندی زناشویی در واقع، نگرش و احساس مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف زندگی زناشویی دارند. رضایت فرد از رابطه زناشویی موجب رضایت وی از خانواده شده و رضایت از خانواده نیز در حکم رضایت از کل زندگی است.

 

رضایتمندی زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

 

سه زمینه کلی رضایتمندی از دیدگاه تست رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) وجود دارد که با یکدیگر تداخل داشته و وابسته به یکدیگر می باشند این زمینه ها عبارتند از:

رضایت افراد از ازدواج خود

رضایت از زندگی خانوادگی

رضایت از زندگی به طور کلی

 

رضایت افراد از ازدواج

رضایت از ازدواج | تستشو

 

رضایت افراد از ازدواج در یک جامعه تک همسری بخش مهمی از سلامت فیزیکی و عاطفی فرد محسوب می شود. این نکته، خود رابطه و همبستگی بین رضایت زناشویی و بهداشت روانی را آشکار می سازد.

 

توافق بین زن و مرد برای بقای زندگی مشترک

توافق زن و مرد در مورد مسائل مختلف زندگی

 

توافق زن و مرد در مورد مسائل مختلف زندگی نقش عمده ای در بقای زندگی مشترک دارد و این توافق زن و مرد متاثر از طرز فکر و علایق زوجین می باشد. این زمینه ها و مسائل شامل موضوعاتی از قبیل آزادی اعضای خانواده، تعداد فرزندان، تحصیل و تربیت فرزندان، مداخله اطرافیان و... می باشد. در زمینه های مربوط به علایق، نظیر نحوه گذرانیدن اوقات فراغت و سرگرمی ها نیز باید بین زن و شوهر، توافق نسبی حاصل گردد. در این موارد اگر یکی از زوجین علایق طرف مقابل را نادیده بگیرد، موجبات دلسردی و ناکامی در رابطه زناشویی را فراهم می آورد.

تست رضایت زناشویی (IMS) توسط والتر دبلیو هودسن، تهیه و تدوین شده است شاخص رضایت زناشویی یک ابزار 26 سوالی است که برای اندازه گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و یا شوهر در رابطه زناشویی، تدوین شده است. این شاخص، ویژگی مورد نظر را یک کل واحد تلقی نمیکند و بلکه دامنه مشکلات مرتبط با رابطه را از نظر زن یا مرد، اندازه گیری می کند. شاخص رضایت زناشویی، میزان سازگاری زناشویی را نمی سنجد، زیرا ممکن است یک زن و مرد علی رغم اختلاف یا نارضیاتی شدید، سازگاری خوبی داشته باشند.

تستشو برترین سایت تست های روان شناسی آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS در اختیار شما قرار داده است تا با انجام این تست متوجه شاخص های رضایت زناشویی در رابطه خود شوید.