پشتیبانی تست‌شو

آزمون سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

60 سوال

دقیقه

تفسیر دارد

35,000 تومان

برای خرید گروهی این تست اینجا کلیک کنید

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی

سازگاری | شخصیت سالم

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی در صدد است گروه سنی 14 تا 18 سال  با سازگاری خوب را از دانش آموزانی که با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی 60 سؤال می‌باشد (برای هر حوزه 20 سؤال) حوزه های مورد بررسی عبارت اند از:

سازگاری عاطفی :

نمره بالا نشان ذهنده بی ثباتی عاطفی و نمره پایین، نشانگر ثبات عاطفی است.

سازگاری اجتماعی :

نمره بالا بیانگر سلطه پذیری و عقب ماندگی نمرات پایین نشان‌دهنده پرخاشگری است.

سازگاری آموزشی :

نمرات بالا نشان دهنده وضعیت درسی و تحصیلی ضعیف و نمره پایین مخصوص علاقه‌مندی به تحصیل و مدرسه است.

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی که زیر نظر تیم کوچینگ و متخصصین و مشاورین این حوزه گردآوری شده و در وب سایت تست‌شو عرضه گردیده است.

با استفاده از این پرسشنامه، می‌توان دانش آموزانی که در هر یک ازحوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی سازگاری خوبی دارند را از دانش آموزانی که در هر یک از این حوزه‌ها سازگاری ضعیفی دارند، تفکیک کرد.

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی به دنبال چیست؟