مشخصات آزمون سازگاری دانش آموزان دبیرستانی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی

سازگاری | شخصیت سالم

 

سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل که در فرد است و به صورت عاطفی، اجتماعی و آموزشی دیده می‌شود. در هر حال سازگاری یعنی تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط، مثلاً وقتی می‌گوییم یک فرد نسبت به محیط سازگار است، یعنی درگروهی که به آن متعلق است سازگار است.

تطبیق آموزش را می‌توان به‌عنوان ایجاد تغییراتی در آموزش تعریف کرد تا به دانش‌آموزان امکان دسترسی برابر به برنامه درسی داده شود و به آنها فرصتی برای پردازش و نشان دادن آنچه آموزش داده شده است، داده شود. انطباق های آموزشی می تواند شامل تطبیق ها و اصلاحات باشد.

روان شناسان، سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و خصوصیاتی از شخصیت را به هنجار می‌دانند که موجب سازگاری فرد با محیط خود می‌گردد، یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد. بسیاری از روان‌شناسان دیگر معتقدند که اگر اصلاح سازگاری در معنای هم‌نوایی با اعمال و اندیشه های دیگران اعمال شود، دیگر نمی‌توان توصیفی از شخصیت سالم به عمل آورد، آنها بیشتر به ویژگی های مثبتی مانند فردیت، آفرینندگی و شکوفایی استعداد های بالقوه تأکید دارند.

 

آزمون سازگاری دانش‌ آموزان دبیرستانی به دنبال چیست؟