پشتیبانی تست‌شو
تیپ شخصیتی قاتلان سریالی

تیپ شخصیتی قاتلان سریالی

تا به حال شده است کنجکاو باشید چه چیزی در ذهن یک قاتل سریالی میگذرد؟ امروز به عمق این موضوع خواهیم پی برد که ببینیم در ذهن آنها چه میگذرد. به طور رندوم 200 نفر از بدترین قاتلین را بررسی میکنیم که ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بین شخصیت آنها وجود دارد.

تست‌شو  

تا به حال شده است کنجکاو باشید چه چیزی در ذهن یک قاتل سریالی میگذرد؟ امروز به عمق این موضوع خواهیم رسید که ببینیم در ذهن آنها چه میگذرد. به طور رندوم 200 نفر از بدترین قاتلین را بررسی میکنیم که ببینیم چه شباهت ها و تفاوت هایی بین شخصیت آنها وجود دارد. Mbti به چهار بخش تقسیم میشه:

درونگرا و برونگرا، حسی و شهودی ، فکری و احساسی، ساختارگرا و منعطف.کدام از تیپ های شخصیتی بین قاتلان سریالی مشترک است؟

قبل از اینکه مقاله را کامل بخوانید تست MBTI بدهید و ببینید کدام ویژگی شخصیتی شما به قاتلین سریالی نزدیک است؟

همچنین نگاهی به مقاله شغل های مناسب افراد کمالگرا بیاندازید

درونگرا و برونگرا (Introverted vs. Extroverted)

یک تصور غلط اینه که افراد برونگرا بسیار صمیمی و عاشق صحبت کردن اند درحایکه درونگرا ها اینطور نیستند. ولی حقیقتی که وجود دارد این است که درونگرا و برونگرا بودن معنی متفاوتی دارد. اجتماعی بودن شما به این معنی نیست که برونگرا هستید. موضوع این است که شما چطور و از کجا انرژی میگیرید. اگر شما درونگرا هستید احتمالا بعد از یک روز معاشرت احساس خستگی خواهید کرد. انرژی شما از درونتان تامین میشود نه از دیگران. Mbti از این معیار ها استفاده میکند تا ببیند تمرکزتان کجاست و و انرژیتان را از چه طریق دریافت میکنید؟ اشتراک قاتل های سریالی این است که بیشتر آنها درونگرا هستند. بعد از مقایسه همه آن 200 نفر و تایپ شخصیتی آنها نشان میدهد که 65% از قاتلان سریالی درونگرا هستند و 35% از انها برونگرا هستند.

رایگان تست بدهید: تست رایگان MBTI

حسی و شهودی (Sensing vs. Intuition)

دومین عاملی که mbti بررسی میکند این است که یک فرد چگونه اطلاعات را هضم میکند. اگر از حس پنج گانه برای بررسی اطلاعات استفاده میکنید شما یک فرد حسی هستید. این افراد به زمان حال فکر میکنند و توجه به این دارند که چه چیزی را میتوان با استفاده از حس 5 گانه دریافت کرد. این نوع از فکر کردن واقع گرایانه است و بر پایه حقیقت هاست. گرچه اگر شما کسی هستید که اطلاعات را از طریق برداشت ها و الگو ها دریافت میکنید شما احتمالا فردی شهودی هستید. 57% از 200 قاتل سریالی برای دریافت اطلاعات از احساساتشون کمک میگرفتند درحالی که 44% دیگر شهودی بودند.

تیپ شخصیتی mbti قاتلان سریالی

تست بدهید: تست افسردگی بِک

فکری و احساسی(Thinking vs. Feeling)

عامل سوم نشون میده که افراد چطور تصمیم گیری میکنند. افراد متفکر بیشتر از شاخص هایی بر پایه منطق استفاده میکنند. گرچه افراد احساسی را احساساتشان انها را هدایت میکند و دلسوز ترین اند. در هنگام تصمیم گیری سلامت باقی افراد را لحاظ میکنند. انها با قلبشان تصمیم میگیرند در حالی که متفکران از مغزشان استفاده میکنند. براین اساس 74% از این قاتلان افراد متفکر بودند درحالی که باقی 26% درصد دیگر، افراد احساسی بودند.

ساختار گرا و منعطف(Perceiving vs. Judging)

اخرین عامل این است که چگونه ما جهان را در زندگی روزانه خود میبینیم. این موضوع به نوع نگرش ما به جهان بستگی دارد. افراد منعطف چیزهایی را ترجیح میدهند که همه چیز به خودی خود اتفاق بیفتد درحالی که افراد ساختار گرا دوست دارند همه چیز برنامه ریزی شده باشد. با این تفاصیر 60% از قاتلان سریالی منعطف هستند و 40% انها ساختارگرا هستند.

پیشنهاد میکنیم مقاله جالب وابستگی به خانواده بعد ازدواج را نیز مطالعه کنید.

در نهایت کدام از تیپ های شخصیتی در میان قاتل های سریالی دیده شده است؟

تیپ شخصیتی که بیشترین تعداد را در میان این 200 قاتل سریالی داشت تیپ شخصیتی ISTP بود که میزانش 18% از کل قاتلان بود. دومین جایگاه مختص به تیپ شخصیتی ESTP است با فراوانی 16 درصد از 200 نفر. اشتراکات این دو تیپ شخصیتی در پروسه تفکراتشان این است که هر دو تیپ دارای عوامل احساسی تفکری و منعطف هستند. در نهایت آنها افردی بی عاطفه و محجوب اند به راحتی کسل میشوند درگیر رفتار پر خطرند و بسیار دمدمی مزاج اند.

لینک کوتاه

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

امتیاز خود را وارد کنید

این تست را به کاربر های دیگر

این تست را به کاربر های دیگر