مشخصات تست خلاقیت شیفر :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (CAS) شامل 32 عبارت است که هر دانش آموزی موافقت يا مخالفت خود را با آن تعيين می‌کند. سوال های (CAS) بر اساس مرور ادبيات نگرش‌های ويژه، باورها و ارزش‌های اشخاص دارای خلاقيت بالا ساخته شده است. 2 عبارت از 32 عبارت در پرسشنامه (CAS) سؤال های (3 و 14) جزء سؤالات پرکننده هستند و برای کاستن از کشف ماهيت ابزار طراحی شده است. 30 سؤال بقيه متضمن اندازه‌گيری ابعاد زير در ارتباط با پيشرفت خلاق بوده است.

 

نگرش نسبت به خلاقیت در کودکان

 

این پرسشنامه دارای پنج مؤلفه است که شامل موارد زیر می‌شوند:

اطمینان از عقاید خود
احساس خیال پردازی
جهت‌گیری نظری و زیبایی‌شناختی
آزادی در بیان افكار‌
تمایل به نوآوری